LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Altażel Oceanic (Aluminium acetate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Altażel Oceanic (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 75 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,30 Cena 100% (zł): 15,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Altażel Oceanic

Oceanic S.A.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu. Preparat zawiera dodatkowo lewomentol oraz parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan propylu i etanol.

Wskazania

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego w stłuczeniach oraz w obrzękach stawowych i pourazowych.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat należy stosować na czystą i suchą skórę, 3 do 4 razy na dobę, co kilka godzin, najlepiej w postaci okładów wysychających, zapewniających dostęp powietrza do skóry. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi lub pod folią. Nie stosować preparatu dłużej niż przez 3-5 dni.
Dzieci i młodzież
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy stosować preparatu na otwarte, rozległe rany, na zakażoną skórę, na zmienioną chorobowo lub uszkodzoną skórę, na duże powierzchnie skóry, doustnie, długotrwale. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie). W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego stosowania preparatu może dojść do maceracji skóry, a u niektórych osób mogą pojawić się odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. W przypadku długotrwałego stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii oraz hipofosfatemii.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner