LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Altaziaja (Aluminium acetate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Altaziaja (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 75 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,45 Cena 100% (zł): 8,45 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Altaziaja

Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu. Preparat zawiera dodatkowo mentol oraz parahydroksybenzoesan etylu, parahydroksybenzoesan propylu i etanol.

Wskazania

Preparat stosuje się miejscowo w stłuczeniach, obrzękach stawowych i pourazowych oraz obrzękach po oparzeniach pierwszego stopnia.

Dawkowanie

Dorośli
Niewielką ilość żelu nanieść na bolące miejsca 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy stosować preparatu na otwarte, rozległe rany, na zakażoną skórę, na zmienioną chorobowo skórę. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących stosowania preparatu podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie preparatu może powodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe. Podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii i hipofosfatemii.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner