LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Althyxin tabletki (Levothyroxine sodium)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Althyxin (Rp) tabletki 25 µg 50 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
6,55
Cena
100% (zł):
6,55
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 25 µg 100 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
8,70
Cena
100% (zł):
8,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 50 µg 50 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
6,80
Cena
100% (zł):
6,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 50 µg 100 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
8,70
Cena
100% (zł):
8,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 75 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
3,25
0,00
Cena
100% (zł):
6,33
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 75 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
5,33
0,00
Cena
100% (zł):
11,79
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 100 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
3,56
0,00
Cena
100% (zł):
8,15
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 100 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
7,11
0,00
Cena
100% (zł):
15,27
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 125 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
4,44
0,00
Cena
100% (zł):
9,97
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 125 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
8,89
0,00
Cena
100% (zł):
18,75
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 150 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
5,33
0,00
Cena
100% (zł):
11,79
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 150 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
10,67
0,00
Cena
100% (zł):
22,24
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 175 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
6,22
0,00
Cena
100% (zł):
13,54
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Althyxin (Rp) tabletki 200 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
7,11
0,00
Cena
100% (zł):
15,27
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Althyxin tabletki

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zentiva k.s.

Co zawiera lek Althyxin tabletki?

Lek Althyxin występuje w postaci tabletek w 8 dawkach i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki. Tabletki zawierają laktozę - należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Jak działa lek Althyxin?

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa, która jest syntetycznym hormonem tarczycy o takim samym działaniu jak hormon tarczycy występujący naturalnie w organizmie.

Kiedy stosować lek Althyxin tabletki?

Lek Althyxin tabletki jest stosowany:
- w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów,
- w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy,
- w celu zapobiegania nawrotom wola po operacji,
- w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.
Lek Althyxin tabletki jest również stosowany w celu wyrównania stężenia hormonów tarczycy, gdy z powodu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy są stosowane leki przeciwtarczycowe.
Lek Althyxin tabletki w dawce 100, 150 i 200 mikrogramów może być również stosowany w testach oceniających czynność tarczycy.

Jak stosować lek Althyxin tabletki?

Lekarz określi dawkę leku na podstawie przeprowadzonych badań i wyników testów laboratoryjnych oraz poinformuje pacjenta jak długo będzie przyjmował lek. Długość leczenia może być różna w zależności od tego, z jakiego powodu pacjent przyjmuje lek; większość pacjentów musi przyjmować lek przez całe życie. Nie należy samodzielnie zmieniać, przerywać lub odstawiać przepisanej dawki leku.

Sposób podawania

Całą dawkę dobową leku należy przyjmować rano, na czczo (co najmniej pół godziny przed śniadaniem), najlepiej z niewielką ilością płynu, np. z połową szklanki wody. Niemowlętom należy podawać całą dawkę dobową leku jednorazowo, co najmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem w danym dniu (bezpośrednio przed podaniem tabletkę należy rozkruszyć i zmieszać z niewielką ilością wody; zawiesinę należy podać z niewielką, dodatkową ilością płynu; za każdym razem przed podaniem należy przygotowywać świeżą zawiesinę leku).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Althyxin tabletki?

Należy regularnie przyjmować lek. W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę leku następnego dnia. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Althyxin tabletki nie może być stosowany?

Leku Althyxin tabletki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewotyroksynę sodową) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Althyxin tabletki?

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Althyxin tabletki lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania dotyczące stosowania leku oraz zleci wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych. W czasie przyjmowania leku konieczne jest regularne kontrolowanie stężenia hormonów tarczycy. Lekarz dokładnie objaśni pacjentowi zasady kontroli leczenia. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie dawkowania leku. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać leku Althyxin tabletki na inny lek zawierający lewotyroksynę sodową, ponieważ działanie różnych leków może się nieco różnić, mimo że zawierają tę samą substancję (taka zamiana preparatów musi być monitorowana przez lekarza).
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Althyxin tabletki, jeśli u pacjenta konieczne będzie wykonanie badania rentgenowskiego lub innego badania diagnostycznego z podaniem środka kontrastowego zawierającego jod.

Jak stosować lek Althyxin tabletki z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Althyxin tabletki z jedzeniem i piciem?

Należy poinformować lekarza jeśli w diecie pacjenta znajdują się produkty zawierające soję, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie leku Althyxin tabletki z jelita; może być konieczna zmiana dawkowania leku Althyxin tabletki.

Czy można stosować lek Althyxin tabletki w ciąży i okresie karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy kontynuować przyjmowanie leku Althyxin tabletki. W okresie ciąży może być konieczne dostosowanie dawki leku, dlatego należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Althyxin tabletki jednocześnie z lekami przeciwtarczycowymi stosowanymi w leczeniu nadczynności tarczycy, lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Althyxin tabletki w początkowym okresie ciąży. Jeśli pacjentka karmi piersią, może kontynuować przyjmowanie leku Althyxin tabletki zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Althyxin tabletki?

W razie przyjęcia większej dawki leku Althyxin tabletki niż zalecana lub w razie złej tolerancji zaleconej dawki (np. w razie szybkiego zwiększania dawki), mogą wystąpić następujące działania niepożądane: szybka lub nieregularna czynność serca, ból w klatce piersiowej, ból głowy, osłabienie lub skurcze mięśni, uderzenia gorąca, gorączka, wymioty, zaburzenia miesiączkowania, guz rzekomy mózgu, drżenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, poty, zmniejszenie masy ciała, biegunka. Należy wówczas skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję, aby na kilka dni przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę do czasu, aż objawy ustąpią. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy reakcji alergicznej (w tym obrzęk twarzy i gardła, wysypka, pokrzywka), należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Althyxin tabletki?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Althyxin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie oczekuje się, aby lek Althyxin tabletki wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, ponieważ lewotyroksyna sodowa zawarta w tym leku jest identyczna jak hormon tarczycy występujący naturalnie w organizmie.

Jak przechowywać lek Althyxin tabletki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Tabletki należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Althyxin tabletki - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Althyxin tabletki - powiązane artykuły

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Lista refundacyjna wrzesień 2022 – informacje ogólne Lista refundacyjna wrzesień 2022 – zmiany dopłat pacjenta do leków Lista refundacyjna wrzesień 2022 – zmiany na liście...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem