LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Alugen (Alfuzosin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Alugen 10 mg (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 5,26 Cena 100% (zł): 25,63 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alugen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Ireland Ltd.

Co zawiera Alugen?

Lek Alugen występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg chlorowodorku alfuzosyny. Lek zawiera laktozę - jeżeli pacjent nie toleruje niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Alugen?

Alfuzosyna należy do grupy leków zwanych lekami alfa-adrenolitycznymi. Alfuzosyna rozkurcza mięśnie prostaty i szyi pęcherza, co pozwala na łatwiejsze opróżnianie pęcherza.

Kiedy stosować Alugen?

Lek Alugen jest stosowany u mężczyzn w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów rozrostu gruczołu krokowego (stanu określanego również terminem łagodnego rozrostu prostaty). Powiększony gruczoł krokowy może powodować problemy urologiczne, takie jak trudności z oddawaniem moczu i częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy.

Jak stosować Alugen?

Dawkowanie leku Alugen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować każdego dnia natychmiast po tym samym posiłku. Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością płynu. Nie należy zgniatać, rozkruszać, dzielić ani żuć tabletek.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Alugen?

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, gdyż może to spowodować nagły spadek ciśnienia. Następną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Kiedy Alugen nie może być stosowany?

Leku Alugen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (alfuzosynę), inne leki z tej samej grupy (np. terazosynę, doksazosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Stosowanie leku Alugen nie jest zalecane u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Alugen?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alugen lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem, podejmie decyzję o zastosowaniu leku oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli pacjent ma być poddany operacji zaćmy, należy poinformować lekarza okulistę przed zabiegiem o fakcie przyjmowania w przeszłości lub obecnie leku Alugen. Jeśli w ciągu pierwszych kilku godzin po zastosowaniu leku Alugen wystąpi nagły spadek ciśnienia krwi podczas wstawania (z zawrotami głowy, zmęczeniem, osłabieniem lub potami), należy położyć się z nogami uniesionymi w górę aż do czasu ustąpienia objawów.

Jak stosować Alugen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Alugen w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Alugen powinien być stosowany wyłącznie przez mężczyzn.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Alugen?

Działania niepożądane leku Alugen są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Alugen i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego szpitala: nasilenie lub pojawienie się bólu w klatce piersiowej; pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka, trudności w oddychaniu lub połykaniu; nietypowy lub nieprawidłowy rytm serca, co może powodować uczucie duszności, zawroty głowy lub omdlenia.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Alugen?

W przypadku zastosowania dużej ilości leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Alugen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Szczególnie na początku leczenia, lek Alugen może powodować uczucie zawrotu głowy, zawroty głowy lub osłabienie - nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać niebezpiecznych zajęć, dopóki nie pozna się dobrze reakcji organizmu na lek.

Jak przechowywać Alugen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner