Dodaj do mojego indeksu leków »

Ambroksol Takeda (Ambroxol, Ambroksol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ambroksol Takeda (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,90 Cena 100% (zł): 8,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambroksol Takeda (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ambroksol Takeda

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Takeda Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA AMBROKSOL TAKEDA

Ambroksol Takeda - syrop 15 mg/5 ml
5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera estry kwasu parahydroksybenzoesowego - może powodować reakcje alergiczne.
Ambroksol Takeda - syrop 30 mg/5 ml
5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ambroksol pobudza wydzielanie śluzu oskrzelowego oraz zmniejszających jego lepkość.

KIEDY STOSUJE SIĘ AMBROKSOL TAKEDA

Lek jest stosowany w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takich jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
Zalecane dawkowanie dotyczy ostrych stanów chorobowych układu oddechowego; w chorobach przewlekłych dawkę należy zmniejszyć do połowy.
AMBROKSOL TAKEDA - SYROP 15 mg/5 ml
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 10 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Lek stosować ostrożnie u dzieci w wieku od 1 do 5 lat.
AMBROKSOL TAKEDA - SYROP 30 mg/5 ml
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
5 ml syropu do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 5 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 5 lat: 1,25 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 2 lat: 1,25 ml syropu 2 razy na dobę.
Lek stosować ostrożnie u dzieci w wieku od 1 do 5 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

KIEDY AMBROKSOL TAKEDA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje skurcz oskrzeli.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężką niewydolnością wątroby, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy i owrzodzeniem jelit, z astmą oskrzelową. Lek należy szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ hamują one odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości; reakcje uczuleniowe, takie jak: odczyny skórne, zaczerwienienie i (lub) pieczenie śluzówek, obrzęk twarzy, duszności, dreszcze; wysypka, pokrzywka; bóle brzucha, zaparcia, zgaga, niestrawność, nudności i wymioty. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Podczas długotrwałego stosowania w rzadkich przypadkach mogą wystąpić: suchość śluzówki jamy ustnej i dróg oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia oddawania moczu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych