Dodaj do mojego indeksu leków »

Ambroxol Dr. Max (Ambroxol, Ambroksol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ambroxol Dr. Max (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambroxol Dr. Max (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ambroxol Dr. Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Dr. Max Pharma Ltd.

CO ZAWIERA AMBROXOL DR. MAX

Ambroxol Dr. Max - syrop 15 mg/5 ml
5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Ambroxol Dr. Max - syrop 30 mg/5 ml
5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSUJE SIĘ AMBROXOL DR. MAX

Lek jest stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, takich jak: ostre nawracające zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani i tchawicy oraz choroby przewlekłe jak: przewlekłe zapalenie oskrzeli i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli objawy ostrej choroby układu oddechowego nie ulegną złagodzeniu lub pogorszą w ciągu 5 dni (w ciągu 3 dni u dzieci), należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leku bez konsultacji z lekarzem przez okres dłuższy niż 10 dni. Długotrwałe stosowanie leku w przewlekłych chorobach układu oddechowego jest możliwe tylko po konsultacji z lekarzem.
AMBROXOL DR. MAX - SYROP 15 mg/5 ml
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Lek może być podawany dzieciom poniżej 12. roku życia jedynie po uprzednim zaleceniu przez lekarza.
AMBROXOL DR. MAX - SYROP 30 mg/5 ml
Podane dawki są odpowiednie w leczeniu trwającym krócej niż 14 dni: ostrych chorób układu oddechowego i do rozpoczęcia leczenia przewlekłych stanów; na początku leczenia można stosować połowę dawki.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
Lek może być podawany dzieciom poniżej 12. roku życia jedynie po uprzednim zaleceniu przez lekarza.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Zaleca się popicie leku szklanką wody po jego przyjęciu oraz przyjmowanie dużej ilości płynów w ciągu dnia. W celu odmierzenia prawidłowej ilości leku należy użyć dołączonej do opakowania strzykawki. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

KIEDY AMBROXOL DR. MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 5 dni (3 dni u dzieci) objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli kaszel występuje od dłuższego czasu; gdy występuje astma oskrzelowa lub jeżeli pacjent cierpi na ostre ataki astmy; jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ hamują one odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, zwłaszcza w trakcie pierwszych 3 miesięcy ciąży. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: zaburzenia smaku, uczucie drętwienia w obrębie gardła, nudności, drętwienie ust i języka. Niezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, suchość śluzówki jamy ustnej, ból brzucha. Rzadko: reakcje nadwrażliwości; wysypka, pokrzywka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica); suchość w gardle.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych