LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amlopin (Amlodipine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amlopin 5 mg (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,55 Cena 100% (zł): 8,65 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 5 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,89 Cena 100% (zł): 6,29 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 5 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,97 Cena 100% (zł): 6,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 5 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,80 Cena 100% (zł): 5,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 5 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 5 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 1,85 Cena 100% (zł): 6,16 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 10 mg (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,52 Cena 100% (zł): 16,72 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 10 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,00 Cena 100% (zł): 9,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 10 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,66 Cena 100% (zł): 12,19 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 10 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,76 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amlopin 10 mg (import równoległy) (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amlopin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH, Delfarma Sp. z o.o., Forfarm Sp. z o.o., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Amlopin?

Lek Amlopin występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu). Tabletki można podzielić na równe dawki.

Jak działa Amlopin?

Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, które działają rozkurczająco na naczynia krwionośne.

Kiedy stosować Amlopin?

Lek Amlopin jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu bólu w klatce piersiowej nazywanego dławicą piersiową oraz jej postaci - dławicy piersiowej typu Prinzmetala (nazywanej inaczej dławicą naczynioskurczową).

Jak stosować Amlopin?

Dawkowanie leku Amlopin w poszczególnych grupach pacjentów i czas leczenia określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Amlopin.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować o stałej porze każdego dnia, niezależnie od spożywanych posiłków i napojów. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Nie należy przyjmować leku Amlopin z sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amlopin?

Podstawą skutecznego leczenia jest regularne przyjmowanie leku. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki leku danego dnia, powinien ją pominąć i przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Amlopin nie może być stosowany?

Leku Amlopin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amlodypinę), innego antagonistę wapnia lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Amlopin jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego również u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, ale nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amlopin?

Przez zleceniem stosowania leku Amlopin lekarz musi przeanalizować przeciwwskazania i środki ostrożności z tym związane. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz przekaże zalecenia dotyczące kontroli terapii. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Amlopin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Amlopin z jedzeniem i piciem?

Pacjent, który stosuje lek Amlopin, nie może spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego. Mogą one wywołać zwiększenie stężenia amlodypiny we krwi i finalnie nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Czy można stosować Amlopin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania leku Amlopin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amlopin?

Działania niepożądane występujące podczas leczenia lekiem Amlopin są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy odstawić lek Amlopin i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub trudności z oddychaniem; obrzęk powiek, twarzy lub warg; obrzęk języka i gardła poważnie utrudniający oddychanie; ciężkie reakcje skórne (np. intensywna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silne swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się skóry i jej obrzęk, zapalenie śluzówek (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); zawał serca, zaburzenia rytmu serca; ostry ból w nadbrzuszu (objaw zapalenia trzustki).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amlopin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Amlopin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Amlopin u pacjenta mogą wystąpić takie objawy jak nudności, zawroty głowy, ból głowy lub zmęczenie - jeśli wystąpią, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Amlopin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner