LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amoksiklav Quicktab (Amoxicillin and clavulanic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amoksiklav Quicktab 625 mg (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej lub tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 500 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 8,83 / 8,83 Cena 100% (zł): 16,94 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amoksiklav Quicktab 1000 mg (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej lub tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 875 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 14,20 / 14,20 Cena 100% (zł): 28,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amoksiklav Quicktab

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Amoksiklav?

Lek Amoksiklav występuje w postaci tabletek (dwie dawki) i zawiesiny doustnej (dwie dawki). Lek Amoksiklav Quicktab występuje w postaci tabletek (dwie dawki). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Amoksiklav tabletki
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Amoksiklav zawiesina doustna proszek
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 400 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Amoksiklav zawiesina doustna granulat
1 saszetka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.
Amoksiklav Quicktab
1 tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej lub ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 1 tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej lub ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera olej rycynowy - może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę.

Jak działa Amoksiklav?

Lek Amoksiklav jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera 2 różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała kwas klawulanowy.

Kiedy stosować Amoksiklav?

Lek Amoksiklav jest stosowany w leczeniu zakażeń ucha środkowego, zatok przynosowych, dróg oddechowych, dróg moczowych, skóry i tkanek miękkich, kości i stawów oraz zakażeń stomatologicznych.

Jak stosować Amoksiklav?

Dawkowanie leku Amoksiklav, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Amoksiklav przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, przerwy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Zawartość saszetki należy zmieszać z połową szklanki wody i wypić otrzymaną zawiesinę podczas posiłku. Tabletkę Amoksiklav Quicktab można wymieszać dokładnie z połową szklanki wody lub rozpuścić w jamie ustnej przed połknięciem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amoksiklav?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie. Nie należy przyjmować następnej dawki zbyt szybko, należy odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Amoksiklav nie może być stosowany?

Leku Amoksiklav nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amoksiklav?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amoksiklav lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Amoksiklav z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Amoksiklav w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Amoksiklav u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amoksiklav?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Amoksiklav, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Amoksiklav i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, omdlenie, wysypka skórna); zapalenie jelita grubego powodujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem żołądka i (lub) gorączką; ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amoksiklav?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Amoksiklav wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Amoksiklav może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Amoksiklav?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przygotowaną zawiesinę doustną w butelce należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8°C) i zużyć w ciągu 7 dni. Zawiesinę doustną otrzymaną po rozpuszczeniu granulatu należy zużyć natychmiast po sporządzeniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama