LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amoksiklav ES (Amoxicillin and clavulanic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amoksiklav ES (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 600 mg + 42,9 mg/5 ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amoksiklav ES (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 600 mg + 42,9 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,20 Cena 100% (zł): 25,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amoksiklav ES

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Amoksiklav ES?

Lek Amoksiklav ES występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny na receptę.
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 600 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) oraz 42,9 mg kwasu klawulanowego (w postaci klawulanianu potasu). Lek zawiera alkohol benzylowy - może powodować reakcje alergiczne; jeśli dziecko ma choroby wątroby lub nerek, należy skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku, ponieważ duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w organizmie i powodować działanie niepożądane o nazwie kwasica metaboliczna. Lek zawiera małą ilość alkoholu, która nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Lek zawiera niewielką ilość siarczynów - rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Jak działa Amoksiklav ES?

Lek Amoksiklav ES jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwie substancje czynne - amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy antybiotyków nazywanych penicylinami; ponieważ jej działanie niekiedy może być zahamowane, lek zawiera kwas klawulanowy, aby temu  przeciwdziałać.

Kiedy stosować Amoksiklav ES?

Lek Amoksiklav ES jest stosowany u niemowląt i dzieci w leczeniu zakażenia ucha środkowego oraz zakażenia płuc.

Jak stosować Amoksiklav ES?

Dawkę leku Amoksiklav ES, sposób podawania i długość leczenia określa lekarz. Lek należy podawać dziecku przez czas zalecony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek należy podawać dziecku z posiłkiem; po przyjęciu leku dziecko powinno wypić szklankę wody. Należy zachować równe (co najmniej 4-godzine) przerwy między dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy podawać 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amoksiklav ES?

Jeśli dziecku zapomniano podać dawkę leku, należy ją podać zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy podawać następnej dawki zbyt szybko - należy odczekać około 4 godzin przed podaniem kolejnej dawki. Nie należy podawać dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Amoksiklav ES nie może być stosowany?

Leku Amoksiklav ES nie należy podawać dzieciom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy podawać, jeśli u dziecka wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amoksiklav ES?

Przed przepisaniem leku Amoksiklav ES lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje rodzica o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy podawać większej dawki leku niż przepisana przez lekarza.

Jak stosować Amoksiklav ES z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Amoksiklav ES w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci. O ewentualnym zastosowaniu leku Amoksiklav ES u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amoksiklav ES?

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia lekiem Amoksiklav ES są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy odstawić lek Amoksiklav ES i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się następujące objawy: objawy reakcji alergicznej (takie jak: obrzęk twarzy lub gardła powodujący trudności z oddychaniem, omdlenie, wysypka skórna); zapalenie jelita grubego powodujące wodnistą biegunkę na ogół z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amoksiklav ES?

Jeśli podano dziecku zbyt dużą dawkę leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać Amoksiklav ES?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią w temperaturze poniżej 25ºC. Przygotowaną zawiesinę doustną należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C); po przygotowaniu sporządzoną zawiesinę należy zużyć w ciągu 10 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner