LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amoksiklav Quicktab (Amoxicillin and clavulanic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amoksiklav Quicktab 625 mg (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej lub tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 500 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 8,83 Cena 100% (zł): 16,94 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amoksiklav Quicktab 1000 mg (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej lub tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 875 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 14,20 Cena 100% (zł): 28,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amoksiklav Quicktab

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Amoksiklav Quicktab?

Lek Amoksiklav Quicktab występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
Amoksiklav Quicktab 625 mg
1 tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej lub ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Amoksiklav Quicktab 1000 mg
1 tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej lub ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera olej rycynowy - może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę.

Jak działa Amoksiklav Quicktab?

Lek Amoksiklav Quicktab jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwie substancje czynne - amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy antybiotyków nazywanych penicylinami; ponieważ jej działanie niekiedy może być zahamowane, lek zawiera kwas klawulanowy, aby temu  przeciwdziałać.

Kiedy stosować Amoksiklav Quicktab?

Lek Amoksiklav Quicktab jest stosowany w leczeniu następujących zakażeń: zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia stomatologiczne, zakażenia kości i stawów.

Jak stosować Amoksiklav Quicktab?

Odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Amoksiklav Quicktab, sposób podawania i długość leczenia określa lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Amoksiklav zgodnie z zaleceniem lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Należy zachować równe - trwające co najmniej 4 godziny - przerwy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować dwóch dawek w ciągu 1 godziny. Tabletkę można wymieszać dokładnie z połową szklanki wody lub rozpuścić w jamie ustnej przed połknięciem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amoksiklav Quicktab?

W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy przyjmować następnej dawki zbyt szybko - należy odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Amoksiklav Quicktab nie może być stosowany?

Leku Amoksiklav Quicktab nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amoksiklav Quicktab?

Przed przepisaniem leku Amoksiklav Quicktab lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poda zalecenia związane z jego przyjmowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Amoksiklav Quicktab z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Amoksiklav Quicktab w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu leku Amoksiklav Quicktab w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amoksiklav Quicktab?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Amoksiklav Quicktab są szczegółowo opisane są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Amoksiklav Quicktab i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, problemy z oddychaniem, omdlenie, wysypka skórna; wodnista biegunka zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem żołądka i (lub) gorączką (objawy zapalenia jelita grubego); ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amoksiklav Quicktab?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Amoksiklav Quicktab wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Amoksiklav Quicktab może wywołać działania niepożądane i objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów - w takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Amoksiklav Quicktab?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner