LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amorolak (Amorolfine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amorolak (OTC) lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml 1 but. 3 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 66,00 Cena 100% (zł): 66,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amorolak

Sun-Farm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml lakieru do paznokci zawiera 50 mg amorolfiny w postaci chlorowodorku.

Wskazania

Grzybice paznokci (szczególnie w części dystalnej, obejmujące poniżej 80% powierzchni paznokcia) wywołane przez dermatofity i drożdżaki.

Dawkowanie

Dorośli
Lakier do paznokci należy nakładać raz lub dwa razy w tygodniu na zmienione chorobowo paznokcie rąk lub stóp. Czas leczenia: 6 miesięcy w przypadku paznokci rąk oraz 9 do 12 miesięcy w przypadku paznokci stóp. Zaleca się ocenę leczenia w odstępach około 3-miesięcznych.
Dzieci
Brak doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu u dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia. Przed ponownym użyciem preparatu, w miarę potrzeby należy ponownie spiłować paznokcie (np. jeśli ulegną zgrubieniu). Pilników do paznokci stosowanych podczas leczenia nie wolno używać do pielęgnacji paznokci zdrowych. W celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania (w ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru). Lakier do paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Lakier należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia przez 5 minut. Aby szpatułka mogła zostać użyta ponownie, należy po użyciu wyczyścić ją za pomocą gazika nasączonego alkoholem. Podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki celulozowe, pochodne terpentyny itp.) zaleca się zakładanie nieprzepuszczalnych rękawiczek aby chronić warstwę lakieru na paznokciach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Amorolfina może być stosowana podczas ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zmiany w paznokciach (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub kruchość paznokci). Bardzo rzadko: łagodne, przemijające pieczenie wokół paznokcia oraz świąd, rumień i pęcherze.

UWAGI
Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Należy unikać malowania paznokci i stosowania sztucznych paznokci podczas leczenia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner