Dodaj do mojego indeksu leków »

Amotaks (Amoxicillin, Amoksycylina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Amotaks (Rp) kapsułki twarde 500 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 6,26 / 6,26 Cena 100% (zł): 10,17 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) kapsułki twarde 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 8,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) tabletki 1000 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,97 / 4,97 Cena 100% (zł): 15,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) tabletki 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 17,73 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,27 / 4,27 Cena 100% (zł): 16,37 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,56 / 3,56 Cena 100% (zł): 25,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 500 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,24 / 4,24 Cena 100% (zł): 8,15 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 8,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 750 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,37 / 4,37 Cena 100% (zł): 11,83 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 750 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 13,33 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 1000 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,60 / 3,60 Cena 100% (zł): 14,62 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks Dis (Rp) tabletki 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 17,73 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amotaks

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA AMOTAKS LUB AMOTAKS DIS

Amotaks zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera sacharozę i benzoesan sodu.
Amotaks kapsułki
1 kapsułka twarda zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.
Amotaks tabletki
1 tabletka zawiera 1 g amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.
Amotaks Dis tabletki
1 tabletka zawiera 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo. Zawiera amoksycylinę należącą do penicylin.

KIEDY STOSUJE SIĘ AMOTAKS LUB AMOTAKS DIS

Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycyklinę.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkę leku, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmniejszona przez lekarza.
Sposób podawania
Amotaks zawiesina doustna
Przed podaniem każdej dawki należy zawsze wstrząsnąć butelką z zawiesiną. Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Zawiesinę należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym. Do obu opakowań leku dołączona jest łyżeczka miarowa z podziałką umożliwiającą pobranie 1,25 ml, 2,5 ml i 5 ml zawiesiny, a do opakowania 60 ml dodatkowo dołączony jest dozownik strzykawkowy umożliwiający podanie do 5 ml zawiesiny z dokładnością 0,1 ml.
Amotaks kapsułki
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Kapsułkę należy połknąć nie otwierając jej, popijając wodą.
Amotaks tabletki
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki, w miejscu widocznego wgłębienia.
Amotaks Dis tabletki
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletkę można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, można ssać lub wypić po rozpuszczeniu i przygotowaniu zawiesiny. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki, w miejscu widocznego wgłębienia.

POMINIĘCIE DAWKI

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY AMOTAKS LUB AMOTAKS DIS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, jeśli występują u pacjenta choroby nerek lub nieregularnie oddaje mocz. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub problemy w oddawaniu moczu i zmętnienie moczu.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Granulat do sporządzania zawiesiny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią; przygotowana zawiesina powinna być przechowywana w lodówce nie dłużej niż 14 dni, w temperaturze od 2 do 8ºC. Kapsułki i tabletki należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC i chronić przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych