LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amotaks (Amoxicillin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amotaks (Rp) kapsułki twarde 500 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 6,45 Cena 100% (zł): 10,17 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) kapsułki twarde 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,38 Cena 100% (zł): 8,83 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) tabletki 1000 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 5,35 Cena 100% (zł): 15,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) tabletki 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,61 Cena 100% (zł): 17,71 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 4,27 Cena 100% (zł): 16,37 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amotaks (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,56 Cena 100% (zł): 25,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amotaks

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Amotaks?

Lek Amotaks występuje w postaci kapsułek, tabletek i zawiesiny doustnej. Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Amotaks kapsułki
1 kapsułka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.
Amotaks tabletki
1 tabletka zawiera 1000 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Tabletki można podzielić na 2 równe dawki.
Amotaks zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera benzoesan sodu - może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i śluzówek.

Jak działa Amotaks?

Lek Amotaks jest antybiotykiem z grupy penicylin, działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Kiedy stosować Amotaks?

Lek Amotaks jest stosowany w leczeniu zakażeń różnych części ciała. Można go również stosować jednocześnie z innymi lekami w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

Jak stosować Amotaks?

Dawkowanie leku Amotaks, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Amotaks przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Kapsułkę lub tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Zawiesinę doustną należy odmierzać dołączoną łyżeczką miarową lub dozownikiem strzykawkowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amotaks?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Amotaks nie może być stosowany?

Leku Amotaks nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amotaks?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amotaks lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

Jak stosować Amotaks z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Amotaks w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Amotaks u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amotaks?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Amotaks, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Amotaks i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, ciała, trudności w oddychaniu, wysypka skórna); reakcje alergiczne typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu leku Amotaks; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; inne ciężkie reakcje skórne (takie jak zmiany w zabarwieniu skóry, pęcherze, krosty, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry); gorączka, dreszcze, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych; zapalenie jelita grubego wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę; ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby (takie jak ciężka biegunka połączona z krwawieniem, ciemniejszy mocz lub blade stolce, żółte zabarwienie skóry i oczu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amotaks?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Amotaks wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Amotaks może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Amotaks?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek należy chronić przed wilgocią. Przygotowaną zawiesinę doustną należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8ºC), nie dłużej niż 14 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner