LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amoxicillin Aurovitas (Amoxicillin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amoxicillin Aurovitas (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 750 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,57 Cena 100% (zł): 10,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Amoxicillin Aurovitas (Rp) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1000 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,47 Cena 100% (zł): 14,11 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amoxicillin Aurovitas

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera lek Amoxicillin Aurovitas?

Lek Amoxicillin Aurovitas występuje w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 750 mg lub 1000 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Tabletki można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera glukozę - pacjenci ze stwierdzoną wcześniej nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jak działa lek Amoxicillin Aurovitas?

Amoksycylina należy do grupy antybiotyków nazywanych penicylinami. Amoksycylina działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Kiedy stosować lek Amoxicillin Aurovitas?

Lek Amoxicillin Aurovitas jest stosowany w leczeniu zakażeń różnych części ciała wywołanych przez bakterie. Jest także stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka w połączeniu z innymi lekami.

Jak stosować lek Amoxicillin Aurovitas?

Dawkę leku Amoxicillin Aurovitas właściwą dla rodzaju zakażenia i długość leczenia określa lekarz. Przyjmowanie leku należy kontynuować tak długo jak zostało zalecone przez lekarza.
Sposób podawania
Należy zachować równe (trwające co najmniej 4 godziny) odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Tabletkę należy umieścić w szklance wody i dobrze zamieszać aż do równomiernego rozmieszania. Mieszaninę należy połknąć natychmiast po przygotowaniu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amoxicillin Aurovitas?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie - należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Amoxicillin Aurovitas nie może być stosowany?

Leku Amoxicillin Aurovitas nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amoxicillin Aurovitas?

Lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Amoxicillin Aurovitas. Lekarz przedstawi zalecenia związane z prowadzonym leczeniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

Jak stosować lek Amoxicillin Aurovitas z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Amoxicillin Aurovitas w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu leku Amoxicillin Aurovitas u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amoxicillin Aurovitas?

Działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Amoxicillin Aurovitas, są zebrane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Amoxicillin Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią: objawy reakcji uczuleniowej (takie jak swędzenie i wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, języka, ciała lub trudności z oddychaniem); reakcje alergiczne typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu leku Amoxicillin Aurovitas (np. gorączka, bóle stawów oraz powiększenie węzłów chłonnych); objawy reakcji skórnej nazywanej rumieniem wielopostaciowym (np. swędzące czerwono-purpurowe wykwity na skórze - szczególnie na dłoniach lub podeszwach stóp, obrzęk na skórze przypominający pokrzywkę, podrażnienie wokół ust, oczu lub narządów płciowych); objawy innych ciężkich reakcji skórnych (np. zmiany zabarwienia skóry, pęcherze, krosty, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry); objawy zapalenia jelita grubego (takie jak biegunka - czasami z domieszką krwi, ból i gorączka); objawy zapalenia wątroby (takie jak ciężka biegunka połączona z krwawieniem, ciemniejszy mocz lub blade stolce, żółte zabarwienie skóry i oczu); oraz gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśni.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amoxicillin Aurovitas?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Amoxicillin Aurovitas wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Amoxicillin Aurovitas może wywołać działania niepożądane i objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać lek Amoxicillin Aurovitas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner