LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (Amoxicillin and clavulanic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas (Rp) tabletki powlekane 875 mg + 125 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 11,90 Cena 100% (zł): 23,79 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) oraz 125 mg kwasu klawulanowego (w postaci klawulanianu potasu).

Jak działa lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwa skladniki - amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do penicylin i jej działanie niekiedy może być zahamowane, czemu przeciwdziała drugi składnik leku - kwas klawulanowy.

Kiedy stosować lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas jest stosowany u dorosłych w leczeniu następujących zakażeń: zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zakażenia stomatologiczne.

Jak stosować lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Dawkowanie leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas odpowiednie dla danego zakażenia ustala lekarz. Lek należy przyjmować przez okres podany przez lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować z posiłkiem. Należy zachować co najmniej 4-godzinne odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu doby; nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletki można przełamać wzdłuż linii podziału aby ułatwić ich połknięcie; należy przyjąć obie części tabletki w tym samym czasie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie - należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas nie może być stosowany?

Leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Lekarz uwzględni wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas i przekaże zalecenia związane z leczeniem. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku i czasu trwania leczenia.

Jak stosować lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Działania niepożądane, które mogą się pojawić podczas leczenia lekiem Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią: wysypka skórna; obrzęk twarzy lub okolic jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy) powodujący problemy z oddychaniem; zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę zwykle z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas może wywołać działania niepożądane i objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać lek Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner