reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Anapran neo (Naproxen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Anapran neo (OTC) tabletki powlekane 220 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Anapran neo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA ANAPRAN NEO?

1 tabletka powlekana Anapran neo zawiera 220 mg naproksenu sodowego. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera sód, co należy uwzględnić u osób stosujących dietę niskosodową.

JAK DZIAŁA ANAPRAN NEO?

Naproksen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

KIEDY STOSOWAĆ ANAPRAN NEO?

Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, w tym w bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy, bóle zębów. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka różnego pochodzenia. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy (ból, gorączka).

JAK STOSOWAĆ ANAPRAN NEO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
220 mg (1 tabletka Anapran neo) co 8 do 12 godzin lub 440 mg (2 tabletki Anapran neo) jako pierwsza dawka, a następnie 220 mg (1 tabletka Anapran neo) po 12 godzinach i dalej co 12 godzin w razie potrzeby. Nie należy stosować więcej niż 660 mg (3 tabletki Anapran neo) na dobę.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Anapran neo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku powyżej 65 lat nie należy stosować dawki większej niż 440 mg (2 tabletki Anapran neo) na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Leku Anapran neo nie należy stosować w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

KIEDY ANAPRAN NEO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Anapran neo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (naproksen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Anapran neo nie należy stosować: jeśli pacjent ma nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegającą z objawami astmy oskrzelowej, nieżytu nosa, polipów nosa lub pokrzywki; jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem lub bez krwawienia; jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, ciężką niewydolność wątroby lub ciężką niewydolność nerek; jeśli pacjent ma skazę krwotoczną. Leku Anapran neo nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ANAPRAN NEO?

Leku Anapran neo nie wolno stosować dłużej niż 10 dni w przypadku bólu lub dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki. W razie utrzymywania się dolegliwości bólowych lub gorączki, bądź stwierdzenia zmian w zakresie obserwowanych objawów należy skonsultować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Anapran neo należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli u pacjenta stwierdzono choroby układu pokarmowego np. wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna; jeśli pacjent stosuje leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień; jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk naczynioruchowy, astmę oskrzelową, zapalenie śluzówki nosa, polipy nosa, choroby alergiczne lub przewlekłe choroby układu oddechowego; jeśli lek stosowany jest u pacjentów, u których występują zaburzenia krzepnięcia krwi; u pacjentów przyjmujących leki kortykosteroidowe, leki moczopędne lub inne leki przeciwbólowe; jeśli lek stosowany jest u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, wątroby lub serca. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i dlatego naproksen należy stosować w tej grupie pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przyjmowanie takich leków jak naproksen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru mózgu, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować większych dawek leku Anapran neo i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

JAK STOSOWAĆ ANAPRAN NEO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: cyklosporyny, litu, metotreksatu (w dawce 15 mg na tydzień lub większej), innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych, kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna), leków przeciwpłytkowych i niektórych leków przeciwdepresyjnych (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leków moczopędnych, leków obniżających ciśnienie krwi (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ANAPRAN NEO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Anapran neo nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży stosowanie leku Anapran neo może zalecić jedynie lekarz. Naproksen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Lek Anapran neo nie powinien być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie u niemowlęcia.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ANAPRAN NEO?

Często: zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie, niestrawność, nudności, zgaga, ból brzucha. Niezbyt często: ospałość, bezsenność, senność, biegunka, zaparcia, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: owrzodzenia przewodu pokarmowego (czasem z krwawieniem lub przebiciem ściany przewodu pokarmowego), krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, smoliste stolce, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia czynności nerek, obrzęki rąk i nóg (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), gorączka (w tym dreszcze i choroby przebiegające z gorączką). Bardzo rzadko występują między innymi: reakcje nadwrażliwości, zaburzenia układu krwiotwórczego, depresja, zaburzenia snu, niemożność skupienia się, zaburzenia funkcji poznawczych, drgawki, zaburzenia widzenia, upośledzenie słuchu, szumy uszne, zaburzenia słuchu, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, kołatanie serca, zapalenie naczyń krwionośnych, duszność, astma oskrzelowa, zapalenie trzustki, zapalenie okrężnicy, afty, zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie przełyku, owrzodzenia w obrębie jelit, zapalenie wątroby, żółtaczka, nadwrażliwość na światło, porfiria, rumień wielopostaciowy, reakcje pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka), wysypki skórne, toczeń rumieniowaty układowy, niewydolność nerek, obrzęki, wzmożone pragnienie, złe samopoczucie. Przyjmowanie takich leków jak naproksen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu.
Jeśli podczas stosowania leku Anapran neo wystąpi wysypka skórna, zmiany w obrębie śluzówek lub inne objawy nadwrażliwości, albo objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść, czarny stolec lub krew w stolcu), należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ANAPRAN NEO?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ANAPRAN NEO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Anapran neo mogą wystąpić działania niepożądane tj. senność, zawroty głowy, bezsenność, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego pacjenci przyjmujący lek Anapran neo powinni obserwować swoje reakcje zanim rozpoczną prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ANAPRAN NEO?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama