LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

AntyGrypin noc granulat (Paracetamol + Ascorbic acid - vitamin C + Chlorpheniramine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
AntyGrypin noc (OTC) granulat musujący 500 mg + 200 mg + 4 mg 10 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,30 Cena 100% (zł): 18,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

AntyGrypin noc granulat

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 4 mg maleinianu chlorofenaminy. 1 saszetka zawiera 3156 mg sacharozy i 88,8 mg (3,85 mmol) sodu.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat
W razie konieczności zawartość 1 saszetki przyjmowana 30 minut przed snem. Nie stosować więcej niż zawartość 3 saszetek (1500 mg paracetamolu, 600 mg kwasu askorbowego i 12 mg maleinianu chlorofenaminy) na dobę w dawkach podzielonych, przy czym dawek nie można powtarzać częściej niż co 4 godziny. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu bez porozumienia z lekarzem.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek, dawkowanie jest takie jak u osób dorosłych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę preparatu lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku zaburzeń czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki paracetamolu i wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami: klirens kreatyniny 10-50 ml/min - 500 mg paracetamolu nie częściej niż co 6 godzin. W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance zimnej lub ciepłej wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha ˃ 9). Równoczesne przyjmowanie leków wpływających na czynność wątroby. Nadużywanie alkoholu. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci z ryzykiem zatrzymania moczu, związanym z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł krokowy. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Rzadko: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka; nefropatie i tubulopatie; obrzęki; niedokrwistość niehemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość. Obserwowano pojedyncze przypadki rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego i zawrotów głowy. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych: toksycznej nekrolizy naskórka (zespołu Lyella), pęcherzowego rumienia wielopostaciowego (zespołu Stevensa-Johnsona), ostrej uogólnionej osutki krostkowej.
Chlorofenamina
Często: depresja OUN (w postaci senności, nudności i osłabienia mięśniowego), dyskinezy w obrębie twarzy, zaburzenia koordynacji (sztywność), drżenia, parestezje; nieostre lub podwójne widzenie; suchość błony śluzowej nosa i gardła, wysychanie błon śluzowych; suchość w jamie ustnej, utrata apetytu, zmiany odczuwania smaków i zapachów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu); nasilone pocenie się; zatrzymanie moczu i (lub) trudności z oddawaniem moczu. Rzadko: niekiedy pobudzenie paradoksalne; szumy uszne, ostre zapalenie błędnika; zaburzenia rytmu serca, kołatanie, tachykardia (na ogół przy przedawkowaniu); hipotensja, nadciśnienie, obrzęki; ucisk w klatce piersiowej, sapanie; cholestaza, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby; impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe; reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość krzyżowa na podobne leki; zaburzenia morfologii krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna lub trombocytopenia) z objawami takimi, jak nietypowe krwawienie, ból gardła lub zmęczenie.

UWAGI
Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną i niedoborem reduktazy methemoglobinowej. Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorujących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą. W związku z zawartością chlorofenaminy w trakcie leczenia należy unikać stosowania leków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), które nasilają działanie uspokajające chlorofenaminy.
Preparat ma znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działanie niepożądane - senność, zwłaszcza na początku leczenia. Działanie to może się nasilić jeżeli pacjent jednocześnie spożywa alkohol, stosuje leki zawierające alkohol lub środki uspokajające.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner