LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Apap Przeziębienie Junior (Paracetamol + Ascorbic acid - vitamin C + Phenylephrine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Apap Przeziębienie Junior (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 300 mg + 20 mg + 5 mg 6 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,50 Cena 100% (zł): 19,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apap Przeziębienie Junior

US Pharmacia Sp. z o.o.

SKŁAD
1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg chlorowodorku fenylefryny. 1 saszetka zawiera 15 mg glukozy, 29,8 mg syropu glukozowego oraz poniżej 0,05 mg alkoholu benzylowego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Dawkowanie

Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
W razie konieczności 1-2 saszetki nie częściej niż co 4-6 godzin (maksymalnie 6 saszetek na dobę).
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku 6-12 lat: w razie konieczności 1 saszetka nie częściej niż co 4-6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę). Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci wynosi 60 mg na kg masy ciała na dobę podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg na kg masy ciała.
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że zalecane dawkowanie paracetamolu dla dorosłych jest odpowiednie dla pacjentów w podeszłym wieku; u osób w podeszłym wieku stosowne może być zmniejszenie dawki lub redukcja częstości dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę paracetamolu lub wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnym dawkami. Nie należy stosować w ciągu doby maksymalnej dawki dobowej paracetamolu większej niż 2 g.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów dorosłych z niewydolnością nerek zaleca się redukcję dawki paracetamolu oraz wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami: GFR 10-50 ml/min - 500 mg co 6 godzin. Preparatu nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (GFR < 10 ml/min).
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Płyn należy spożyć w ciągu 15 minut od momentu przygotowania.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na aminy sympatykomimetyczne. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Nadciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Preparatu nie należy stosować podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania. Preparatu nie należy stosować w okresie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Anatomicznie wąski kąt przesączania.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Rzadko: zahamowanie czynności szpiku kostnego, zaburzenia krzepnięcia; reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona); biegunka, bóle brzucha; zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby; świąd, pocenie się; złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie. Bardzo rzadko: niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza; obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny; hipoglikemia; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej; krwawienie z przewodu pokarmowego; żółtaczka, ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby; plamica barwnikowa, ciężkie reakcje skórne. Częstość nieznana: kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową; nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki.
Fenylefryna
Rzadko: depresja, splątanie; drżenie; rozszerzenie źrenic, ostry napad jaskry szczególnie u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; obrzęki. Częstość nieznana: lęk, niepokój, nerwowość, omamy; zawroty głowy, ból głowy, bezsenność; podwyższenie ciśnienia tętniczego, bladość powłok; nudności, wymioty; tachykardia, zaburzenia rytmu serca; zatrzymanie moczu, zwiększone wydalanie moczu, kamica nerkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek.

UWAGI
W czasie przyjmowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. W czasie stosowania preparatu należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner