LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Apap dla dzieci Forte (Paracetamol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Apap dla dzieci Forte (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 85 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,30 Cena 100% (zł): 19,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apap dla dzieci Forte (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 150 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,40 Cena 100% (zł): 30,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apap dla dzieci Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

US Pharmacia Sp. z o.o.

Co zawiera Apap dla dzieci Forte?

Lek Apap dla dzieci Forte występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny bez recepty.
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg paracetamolu; pełna strzykawka doustna dozująca (5 ml) zawiera 200 mg paracetamolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Apap dla dzieci Forte?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy stosować Apap dla dzieci Forte?

Lek Apap dla dzieci Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bóle menstruacyjne) i (lub) gorączki. Może być stosowany u niemowląt (starszych niż 3 miesiące), dzieci, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku).

Jak stosować Apap dla dzieci Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.
Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała podzielone na 4 lub 6 dawek, tj. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.
Przykładowe dawkowanie w schemacie 15 mg/kg mc. co 6 godzin na podstawie masy ciała:
masa ciała do 7 kg - jednorazowa dawka do 2,5 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 10 ml zawiesiny; masa ciała 8 do 10 kg - jednorazowa dawka paracetamolu 3-3,75 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 15 ml zawiesiny; masa ciała 11 do 15 kg - jednorazowa dawka 4-5,5 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 22,5 ml zawiesiny; masa ciała 16 do 22 kg - jednorazowa dawka 6-8,25 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 33 ml zawiesiny; masa ciała 23 do 30 kg - jednorazowa dawka 8,5-11,25 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 45 ml zawiesiny; masa ciała 31 do 40 kg - jednorazowa dawka 11,5-15 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 60 ml zawiesiny; masa ciała 41 kg i więcej - jednorazowa dawka 15,25-25 ml zawiesiny, maksymalna dawka dobowa 75 ml zawiesiny dla masy ciała do 50 kg lub 100 ml zawiesiny dla masy ciała od 51 kg.

Przykładowe dawkowanie na podstawie wieku dziecka:

wiek 3-6 miesięcy - 1,5 ml zawiesiny 4 razy na dobę; wiek 6-24 miesiące - 3 ml zawiesiny 4 razy na dobę; wiek 2-3 lata - 4,5 ml zawiesiny 4 razy na dobę; wiek 4-6 lat - 6 ml zawiesiny 4 razy na dobę; wiek 7-9 lat - 9 ml zawiesiny 4 razy na dobę; wiek 10-12 lat - 12,5 ml zawiesiny 4 razy na dobę (przy tym schemacie dawkowania odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić minimum 6 godzin). Nie stosować leku Apap dla dzieci Forte u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, chyba że jest to zalecone przez lekarza.
Osoby w podeszłym wieku
Dawkowanie nie wymaga modyfikacji.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Apap dla dzieci Forte należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany z jedzeniem i piciem. Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami. Dokładna ilość leku powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania.

Kiedy Apap dla dzieci Forte nie może być stosowany?

Leku Apap dla dzieci Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apap dla dzieci Forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek Apap dla dzieci Forte jest stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku występowania choroby wątroby (w tym zespołu Gilberta lub zapalenie wątroby); w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek; w przypadku występowania niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych); u pacjentów odwodnionych lub przewlekle niedożywionych. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Nie należy przyjmować paracetamolu przez długi czas lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem.

Jak stosować Apap dla dzieci Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Czy można stosować Apap dla dzieci Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Apap dla dzieci Forte może być stosowany w ciąży tylko po uważnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka; w takim przypadku, zalecane jest dokładne przestrzeganie dawki i czasu trwania stosowania. W trakcie ciąży, paracetamolu nie należy stosować przez długi czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami. Lek Apap dla dzieci Forte w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Apap dla dzieci Forte?

Często mogą wystąpić: umiarkowana senność, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, senność, zdenerwowanie, uczucie palenia w gardle, biegunka, ból brzucha (w tym skurcze i zgaga), zaparcie, ból głowy, nasilone pocenie, zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze). Rzadko: zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko: choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym), skurcz oskrzeli u pacjentów predysponowanych. Bardzo rzadko zgłaszano poważne reakcje skórne.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Apap dla dzieci Forte i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych na paracetamol takich jak: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), nasilone pocenie, nudności, obniżenie ciśnienia krwi.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Apap dla dzieci Forte?

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

Czy Apap dla dzieci Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Zazwyczaj lek Apap dla dzieci Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Jeśli jednak pacjent odczuwa niewielką senność i zawroty głowy jako działania niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Apap dla dzieci Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem. Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner