LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Apap dla dzieci Forte (Paracetamol)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Apap dla dzieci Forte (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 85 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
20,30
Cena
100% (zł):
20,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apap dla dzieci Forte (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 150 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
31,80
Cena
100% (zł):
31,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apap dla dzieci Forte

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

US Pharmacia Sp. z o.o.

Co zawiera Apap dla dzieci Forte?

Lek Apap dla dzieci Forte występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny bez recepty.
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg paracetamolu; pełna strzykawka doustna dozująca (6 ml) zawiera 240 mg paracetamolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małą ilość alkoholu.

Jak działa Apap dla dzieci Forte?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy stosować Apap dla dzieci Forte?

Lek Apap dla dzieci Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki lub/i bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych).

Jak stosować Apap dla dzieci Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy podawać dawki większej niż dawka zalecana. Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała podzielone na 4 lub 6 dawek, tj. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

Przykładowe dawkowanie 15 mg/kg mc. co 6 godzin
Masa ciała 3 kg (wiek 0 miesięcy): jednorazowa dawka 1,125 ml zawiesiny, dawka dobowa 4,5 ml zawiesiny.
Masa ciała 4 kg (wiek 1 miesiąc): jednorazowa dawka 1,5 ml zawiesiny, dawka dobowa 6 ml zawiesiny.
Masa ciała 5 kg (wiek 2 miesiące): jednorazowa dawka 1,875 ml zawiesiny, dawka dobowa 7,5 ml zawiesiny.
Masa ciała 6 kg (wiek 3 miesiące): jednorazowa dawka 2,25 ml zawiesiny, dawka dobowa 9 ml zawiesiny.
Masa ciała 7 kg (wiek 4-5 miesięcy): jednorazowa dawka 2,625 ml zawiesiny, dawka dobowa 10,5 ml zawiesiny.
Masa ciała 8-10 kg (wiek 6-12 miesięcy): jednorazowa dawka 3-3,75 ml zawiesiny, dawka dobowa 12-15 ml zawiesiny.
Masa ciała 11-15 kg (wiek 2-3 lata): jednorazowa dawka 4,125-5,625 ml zawiesiny, dawka dobowa 16,5-22,5 ml zawiesiny.
Masa ciała 16-22 kg (wiek 4-6 lat): jednorazowa dawka 6-8,25 ml zawiesiny, dawka dobowa 24-33 ml zawiesiny.
Masa ciała 23-30 kg (wiek 6-9 lat): jednorazowa dawka 8,625-11,25 ml zawiesiny, dawka dobowa 34,5-45 ml zawiesiny.
Masa ciała 31-40 kg (wiek 9-12 lat): jednorazowa dawka 11,625-15 ml zawiesiny, dawka dobowa 46,5-60 ml zawiesiny.
Masa ciała 41 kg i więcej: jednorazowa dawka 15,375-25 ml zawiesiny, dawka dobowa 61,5-75 ml zawiesiny dla masy ciała do 50 kg lub 100 ml zawiesiny dla masy ciała od 51 kg.
Przy powyższym schemacie dawkowania odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami musi wynosić minimum 6 godzin.
  Przykładowe dawkowanie 10 mg/kg mc. co 4 godziny
  Masa ciała 3 kg (wiek 0 miesięcy): jednorazowa dawka 0,75 ml zawiesiny, dawka dobowa 4,5 ml zawiesiny.
  Masa ciała 4 kg (wiek 1 miesiąc): jednorazowa dawka 1 ml zawiesiny, dawka dobowa 6 ml zawiesiny.
  Masa ciała 5 kg (wiek 2 miesiące): jednorazowa dawka 1,25 ml zawiesiny, dawka dobowa 7,5 ml zawiesiny.
  Masa ciała 6 kg (wiek 3 miesiące): jednorazowa dawka 1,5 ml zawiesiny, dawka dobowa 9 ml zawiesiny.
  Masa ciała 7 kg (wiek 4-5 miesięcy): jednorazowa dawka 1,75 ml zawiesiny, dawka dobowa 10,5 ml zawiesiny.
  Masa ciała 8-10 kg (wiek 6-12 miesięcy): jednorazowa dawka 2-2,5 ml zawiesiny, dawka dobowa 12-15 ml zawiesiny.
  Masa ciała 11-15 kg (wiek 2-3 lata): jednorazowa dawka 2,75-3,75 ml zawiesiny, dawka dobowa 16,5-22,5 ml zawiesiny.
  Masa ciała 16-22 kg (wiek 4-6 lat): jednorazowa dawka 4-5,5 ml zawiesiny, dawka dobowa 24-33 ml zawiesiny.
  Masa ciała 23-30 kg (wiek 6-9 lat): jednorazowa dawka 5,75-7,5 ml zawiesiny, dawka dobowa 34,5-45 ml zawiesiny.
  Masa ciała 31-40 kg (wiek 9-12 lat): jednorazowa dawka 7,75-10 ml zawiesiny, dawka dobowa 46,5-60 ml zawiesiny.
  Masa ciała 41 kg i więcej: jednorazowa dawka 10,25-25 ml zawiesiny, dawka dobowa 61,5-75 ml zawiesiny dla masy ciała do 50 kg lub 100 ml zawiesiny dla masy ciała od 51 kg.
  Przy powyższym schemacie dawkowania odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami musi wynosić minimum 4 godziny.
  U dzieci poniżej 3. miesiąca życia lek Apap dla dzieci Forte stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza.
   Osoby w podeszłym wieku

   Dawkowanie nie wymaga modyfikacji.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

   U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Apap dla dzieci Forte należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Sposób podawania

   Lek może być przyjmowany z jedzeniem i piciem. Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami. Dokładna ilość leku powinna być podana przy użyciu 6 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania.

   Kiedy Apap dla dzieci Forte nie może być stosowany?

   Leku Apap dla dzieci Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

   Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apap dla dzieci Forte?

   Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek Apap dla dzieci Forte jest stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku występowania choroby wątroby (w tym zespołu Gilberta lub zapalenie wątroby); w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek; w przypadku występowania niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych); u pacjentów odwodnionych lub przewlekle niedożywionych. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Nie należy przyjmować paracetamolu przez długi czas lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem.

   Jak stosować Apap dla dzieci Forte z innymi lekami?

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
   Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

   Czy można stosować Apap dla dzieci Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

   Lek Apap dla dzieci Forte może być stosowany w ciąży tylko po uważnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka; w takim przypadku, zalecane jest dokładne przestrzeganie dawki i czasu trwania stosowania. W trakcie ciąży, paracetamolu nie należy stosować przez długi czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami. Lek Apap dla dzieci Forte w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

   Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Apap dla dzieci Forte?

   Często mogą wystąpić: umiarkowana senność, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, senność, zdenerwowanie, uczucie palenia w gardle, biegunka, ból brzucha (w tym skurcze i zgaga), zaparcie, ból głowy, nasilone pocenie, zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze). Rzadko: zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko: choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym), skurcz oskrzeli u pacjentów predysponowanych. Bardzo rzadko zgłaszano poważne reakcje skórne.
   Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Apap dla dzieci Forte i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych na paracetamol takich jak: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), nasilone pocenie, nudności, obniżenie ciśnienia krwi.

   Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Apap dla dzieci Forte?

   W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

   Czy Apap dla dzieci Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

   Zazwyczaj lek Apap dla dzieci Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Jeśli jednak pacjent odczuwa niewielką senność i zawroty głowy jako działania niepożądane, nie powinien prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

   Jak przechowywać Apap dla dzieci Forte?

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem. Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

   Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

   Apap dla dzieci Forte - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

   Apap dla dzieci Forte - powiązane artykuły

   Wtorek, 2 stycznia 2024

   Apap dla dzieci Forte (Paracetamol) serie wycofane oraz objęte zakazem wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca...

   Więcej »
   Niedziela, 28 maja 2023

   APAP dla dzieci FORTE (Paracetamolum) serie wstrzymane w obrocie Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca wstrzymania w obrocie serii produktu leczniczego APAP dla...

   Więcej »

   Podczas każdego wyjazdu może się nam przydarzyć goraczka u dziecka. Każdą gorączkę należy doraźnie obniżyć.

   Więcej »

   Główne substancje czynne obniżające gorączkę i łagodzące bóle u dzieci to ibuprofen i paracetamol.w postaciach odpowiednich dla wieku dziecka.

   Więcej »

   Główne substancje czynne obniżające gorączkę i łagodzące bóle u dzieci to ibuprofen i paracetamol.w postaciach odpowiednich dla wieku dziecka.

   Więcej »
   banerbaner
   Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
   Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
   Rozumiem