LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Apipulmol (Sulfogaiacol + Ammonium chloride)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Apipulmol (OTC) syrop 2 g + 0,09 g/100 g 1 but. 120 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apipulmol

Farmina Sp. z o.o.

SKŁAD
100 g syropu zawiera 2 g sulfogwajakolu potasowego i 90 mg chlorku amonowego. 10 ml syropu (1 łyżka stołowa) zawiera 260 mg sulfogwajakolu potasowego i 12 mg chlorku amonowego. Preparat zawiera ziołomiód sosnowy (10 ml syropu zawiera około 7,5 g cukrów prostych), parahydroksybenzoesan metylu i małe ilości etanolu (10 ml syropu zawiera 33 mg etanolu).

Wskazania

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Dawkowanie

Dorośli
10 ml (1 łyżka stołowa) syropu 3 lub 4 razy na dobę, z małą ilością ciepłego płynu.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na produkty pszczele.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią - preparatu nie należy stosować w tym okresie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Obserwowano pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego preparatu.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner