LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Apo-Atorva (Atorvastatin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,29 Cena 100% (zł): 9,39 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 20 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 11,41 Cena 100% (zł): 17,61 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 30 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,45 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 30 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,47 Cena 100% (zł): 21,57 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 19,29 Cena 100% (zł): 31,69 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Apo-Atorva (Rp) tabletki powlekane 60 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,47 Cena 100% (zł): 21,57 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apo-Atorva

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Apo-Atorva?

Lek Apo-Atorva występuje w postaci tabletek w pięciu dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg lub 60 mg atorwastatyny. Tabletki 30 mg i 60 mg zawierają laktozę - pacjenci, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletki 30 mg i 60 mg zawierają lecytynę sojową i nie należy ich stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Jak działa Apo-Atorva?

Atorwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować lek Apo-Atorva?

Lek Apo-Atorva jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne.
Lek Apo-Atorva może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.
Podczas leczenia lekiem Apo-Atorva należy kontynuować standardową dietę ze zmniejszoną zawartością cholesterolu.

Jak stosować lek Apo-Atorva?

Dawkowanie leku Apo-Atorva, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą; mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Apo-Atorva?

W razie pominięcia dawki leku Apo-Atorva należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Apo-Atorva nie może być stosowany?

Leku Apo-Atorva nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynną (atorwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Apo-Atorva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apo-Atorva?

Przed przepisaniem leku Apo-Atorva lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Apo-Atorva i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować lek Apo-Atorva z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Apo-Atorva z jedzeniem i piciem?

Nie należy spożywać więcej niż 1 lub 2 małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Apo-Atorva. Podczas przyjmowania leku Apo-Atorva należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Czy można stosować lek Apo-Atorva w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Apo-Atorva, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Apo-Atorva, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Apo-Atorva?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Apo-Atorva, opisane są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Apo-Atorva i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala w razie wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu; ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, narządów płciowych oraz gorączką; wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami szczególnie na dłoniach lub stopach; osłabienie, tkliwość lub ból mięśni; objawy zespołu toczniopodobnego (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi); objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, utrata apetytu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału); objawy zapalenia trzustki (ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Apo-Atorva?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Apo-Atorva wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Zwykle lek Apo-Atorva nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku Apo-Atorva wpływa na zdolność ich obsługiwania.

Jak przechowywać lek Apo-Atorva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner