LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

ApoBetina (Betahistine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
ApoBetina (Rp) tabletki 8 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
ApoBetina (Rp) tabletki 16 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
ApoBetina (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

ApoBetina

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera ApoBetina?

Lek ApoBetina występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Tabletkę 16 mg lub 24 mg można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa ApoBetina?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

Kiedy stosować lek ApoBetina?

Lek ApoBetina jest stosowany w leczeniu objawów choroby Meniere'a, takich: jak zawroty głowy (z nudnościami lub wymiotami), szumy uszne, utrata słuchu.

Jak stosować lek ApoBetina?

Dawkowanie leku ApoBetina, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować podczas lub po posiłku. Najlepiej przyjmować lek podczas posiłku, aby zmniejszyć dolegliwości żołądkowe które może powodować lek.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku ApoBetina?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek ApoBetina nie może być stosowany?

Leku ApoBetina nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku ApoBetina nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku ApoBetina?

Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoBetina lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek ApoBetina z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek ApoBetina w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku ApoBetina u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ApoBetina?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku ApoBetina, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku ApoBetina i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, warg, języka lub szyi, trudności w oddychaniu, czerwona wysypka skórna, stan zapalny skóry ze świądem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku ApoBetina?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy ApoBetina wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek ApoBetina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy pamiętać, że choroba Meniere’a może powodować uczucie wirowania oraz nudności, a objawy te mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek ApoBetina?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner