LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Apselan (Pseudoephedrine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Apselan (OTC) tabletki powlekane 60 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,70 Cena 100% (zł): 10,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Apselan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

Co zawiera Apselan?

Lek Apselan występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Apselan?

Pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie śluzówki górnych dróg oddechowych, szczególnie śluzówki nosa i zatok przynosowych, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku, zmniejszenia ilości wydzieliny oraz udrożnienia nosa.

Kiedy stosować Apselan?

Lek Apselan stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia śluzówki nosa.
Lek Apselan jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Jak stosować Apselan?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 tabletka Apselan 3 do 4 razy na dobę. U młodzieży w wieku od 13 do 18 lat maksymalny okres stosowania wynosi 4 dni.
Dzieci
Nie stosować leku Apselan u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie dawkowania jak u dorosłych i zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apselan u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apselan u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.

Kiedy Apselan nie może być stosowany?

Leku Apselan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pseudoefedrynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową. Nie stosować leku Apselan, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie 2 tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji) - jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z takimi lekami może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Nie stosować jednocześnie z furazolidonem.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Apselan?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występują: nadciśnienie tętnicze, choroba serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, przerost prostaty, zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Należy zwrócić uwagę, czy nie są jednocześnie stosowane inne leki zwężające naczynia krwionośne śluzówek w postaci kropli lub aerozolu do nosa. Zaleca się unikać stosowania leku Apselan jednocześnie z alkoholem lub lekami uspokajającymi działającymi ośrodkowo.

Jak stosować Apselan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Pseudoefedryny nie należy stosować jednocześnie z furazolidonem. Pseudoefedryny nie należy stosować u pacjentów leczonych inhibitorami MAO i w ciągu 2 tygodni po zakończeniu takiego leczenia, ponieważ może wystąpić przełom nadciśnieniowy. Pseudoefedrynę należy ostrożnie stosować w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami pobudzającymi układ współczulny (np. lekami psychotropowymi o działaniu podobnym do amfetaminy, lekami zmniejszającymi przekrwienie śluzówek, lekami hamującymi łaknienie), ze względu na możliwość zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Pseudoefedryna może częściowo odwracać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leków, takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metylodopa oraz leki blokujące receptory alfa- i beta-adrenergiczne. Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają wchłanianie pseudoefedryny, a kaolin je zmniejsza.

Czy można stosować Apselan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Apselan może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Matki karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Apselan.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Apselan?

Mogą wystąpić objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym zaburzenia snu oraz rzadko omamy. Istnieją nieliczne doniesienia o występowaniu wysypki skórnej, niekiedy z towarzyszącym uczuciem swędzenia. Sporadycznie opisywano przypadki zatrzymania moczu u mężczyzn przyjmujących pseudoefedrynę.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Apselan?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: drażliwość, niepokój, zwłaszcza ruchowy, drżenie, drgawki, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze oraz trudności w oddawaniu moczu.

Czy Apselan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Apselan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Apselan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner