Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Arilin (Metronidazole, Metronidazol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Arilin Rapid (Rp) globulki 1 g 2 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Arilin Rapid: globulki (1 g) 2 szt.

Dr. August Wolff GmbH & Co.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Chemioterapeutyk do stosowania dopochwowego - pochodna 5-nitroimidazolu.

SKŁAD
1 globulka zawiera 1000 mg metronidazolu.

WSKAZANIA
Rzęsistkowica lub nieswoiste bakteryjne zapalenie pochwy.

DAWKOWANIE
Dorosłe pacjentki
W pierwotnych zakażeniach wystarcza podanie 1 globulki preparatu (1000 mg metronidazolu). W ciężkich i nawracających zakażeniach zaleca się kurację 2-dniową (po 1 globulce przez 2 dni).
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby przed zastosowaniem leku należy szczególnie rozważyć ryzyko w stosunku do ewentualnych korzyści.
Sposób podawania
Globulki zakłada się głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne 5-nitroimidazole, z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu lub kiedy inne leki nie są skuteczne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Po podaniu dopochwowym tylko 20% metronidazolu przenika do krwi, w związku z czym działania niepożądane rzadko występują w trakcie leczenia preparatem. Podczas ogólnego podawania metronidazolu (doustnie, doodbytniczo, dożylnie) często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie metalicznego smaku w ustach, gorzki smak podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka, ciemne zabarwienie moczu.

UWAGI
Po dopochwowym podaniu metronidazolu obserwowano objawy nietolerancji alkoholu. Należy uprzedzić pacjentkę, aby nie piła alkoholu w ciągu 48 godzin po zastosowaniu preparatu. Preparat może wpływać na szybkość reakcji, a przez to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Największy wpływ może wystąpić na początku leczenia i wtedy, gdy pacjent jednocześnie spożywa alkohol.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych