LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Artelac (Hypromellose)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Artelac (OTC) krople do oczu, roztwór 3,2 mg/ml 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Artelac

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy. Preparat zawiera cetrymid.

Wskazania

Leczenie objawowe zespołu suchego oka, spowodowanego zaburzeniami wydzielania łez lub zaburzeniami czynnościowymi w przebiegu chorób prowadzących do niedomykalności powiek.
Preparat może także być stosowany do zwilżania twardych soczewek kontaktowych.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3-5 razy na dobę lub częściej, w zależności od potrzeb. Preparat można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych w większości przypadków przez czas nieograniczony.
Sposób podawania
W przypadku miejscowego stosowania kilku preparatów okulistycznych, każdy z nich należy podawać z zachowaniem co najmniej 15-minutowej przerwy, a opisywany preparat należy stosować jako ostatni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i przemijające zaburzenia widzenia. Zawarty w preparacie cetrymid może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego), przy długotrwałym stosowaniu może uszkadzać nabłonek rogówki.

UWAGI
W trakcie leczenia zespołu suchego oka lub długotrwałego stosowania preparatu zaleca się okresową kontrolę okulistyczną. Do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia rogówki i spojówek zaleca się stosowanie preparatów nie zawierających środków konserwujących. Preparat zachowuje trwałość przez 6 tygodni od pierwszego otwarcia. Preparat może powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Osoby, u których po zastosowaniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego widzenia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner