LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Artigo (Cinnarizine + Dimenhydrinate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Artigo (Rp) tabletki powlekane 20 mg + 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Artigo (Rp) tabletki powlekane 20 mg + 40 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Artigo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Artigo?

Lek Artigo występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg cynaryzyny i 40 mg dimenhydraminy.

Jak działa Artigo?

Lek Artigo zawiera 2 substancje czynne: cynaryzynę należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia i dimenhydraminę o działaniu przeciwhistaminowym. Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów zawrotów głowy i nudności. Jeśli obie te substancje są stosowane jednocześnie, działają bardziej skutecznie niż stosowane osobno.

Kiedy stosować Artigo?

Lek Artigo jest stosowany u dorosłych w leczeniu zawrotów głowy różnego pochodzenia.

Jak stosować Artigo?

Dawkowanie leku Artigo, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości bez żucia i popić płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Artigo?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją pominąć a następną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Artigo nie może być stosowany?

Leku Artigo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (cynaryzynę i dimenhydraminę), difenhydraminę, inne leki przeciwhistaminowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Artigo nie jest przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Artigo?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Artigo lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Artigo może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas testów skórnych - należy zapytać lekarza kiedy należy odstawić lek Artigo przed wykonaniem alergicznych testów skórnych. Podczas przyjmowania leku Artigo nie wolno pić alkoholu.

Jak stosować Artigo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Artigo w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Artigo u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Artigo?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Artigo, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Artigo?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub połknięcia tabletek przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Artigo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Artigo może powodować senność - w przypadku wystąpienia takiego działania leku, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Artigo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner