Dodaj do mojego indeksu leków »

Ascalcin Plus (Acetylsalicylic acid+Ascorbic acid - vitamin C+Calcium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ascalcin Plus o smaku malinowym (OTC) proszek musujący 500 mg + 300 mg + 200 mg 8 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,60 Cena 100% (zł): 16,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ascalcin Plus o smaku malinowym (OTC) proszek musujący 500 mg + 300 mg + 200 mg 10 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ascalcin Plus o smaku malinowym (OTC) proszek musujący 500 mg + 300 mg + 200 mg 20 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ascalcin Plus

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ASCALCIN PLUS

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego i 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera 178-356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek o skojarzonym działaniu składników. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych - zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

KIEDY STOSUJE SIĘ ASCALCIN PLUS

Lek jest stosowany w leczeniu: objawów przeziębienia i grypy, gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy (w tym migrenowych), bólów zębów, nerwobólów.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku dłużej niż zalecane 3-5 dni.
Dorośli
1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat
1 saszetka 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
1 saszetka 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Zawartość saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Lek zaleca się stosować po posiłku.

KIEDY ASCALCIN PLUS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy, wapń), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek jest także przeciwwskazany, jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne przewodu pokarmowego, zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi), ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi, astmę oraz polipy w nosie lub jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka). Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi. Leku nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat chorujących na infekcje wirusowe, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u osób chorujących na fenyloketonurię.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3-5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę; jeśli pacjent ma dnę moczanową; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, umiarkowanej  niewydolności serca. Ostrożnie stosować u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka  ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje: leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna); leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina, pochodne sulfonylomocznika); sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych); fenytoinę lub kwas walproinowy; digoksynę; metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień; kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu); leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych); leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu); pochodnych amfetaminy; trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramolu, doksepiny); związków fluoru; niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin (powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem Ascalcin Plus); witaminy D; leków blokujących kanał wapniowy (stosowanych w nadciśnieniu tętniczym). Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Lek może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki), pojawienia się krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców lub wystąpienia nadżerki śluzówki przewodu pokarmowego.
Poza tym mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zwiększone ryzyko krwawień, zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej, nudności, wymioty, bóle brzucha, zwiększone krwawienia miesiączkowe, zmiany skórne (rumień, pokrzywka), obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, zawroty głowy, szum w uszach, pocenie się. Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne. W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych