Dodaj do mojego indeksu leków »

Asmag (Magnesium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Asmag (OTC) tabletki 20 mg Mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Asmag Forte (OTC) tabletki 34 mg Mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Asmag

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny "Farmapol" Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ASMAG LUB ASMAG FORTE

Asmag
1 tabletka zawiera 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg czterowodnego wodoroasparaginianu magnezu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Asmag Forte
1 tabletka zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg czterowodnego wodoroasparaginianu magnezu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek uzupełnia niedobór magnezu w organizmie.

KIEDY STOSUJE SIĘ ASMAG LUB ASMAG FORTE

Lek jest stosowany w celu uzupełniania niedoboru magnezu w organizmie.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
ASMAG
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
3 tabletki 4 razy na dobę.
Dzieci
1 tabletka 2 do 3 razy na dobę.
ASMAG FORTE
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku Asmag Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

KIEDY ASMAG LUB ASMAG FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (magnez) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku w przypadku: ciężkiej niewydolności nerek, zwiększonego stężenia magnezu we krwi, zaburzeń pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca), miastenii, biegunki lub jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 30 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować leku jednocześnie z następującymi lekami: antybiotyki z grupy tetracyklin, doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych