LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspar Espefa Premium (Magnesium hydroaspartate + Potassium hydroaspartate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspar Espefa Premium (OTC) tabletki 250 mg + 250 mg 50 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,00 Cena 100% (zł): 7,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspar Espefa Premium (OTC) tabletki 250 mg + 250 mg 75 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,70 Cena 100% (zł): 8,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspar Espefa Premium

Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg wodoroasparaginianu magnezu oraz 250 mg wodoroasparaginianu potasu, co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 54 mg jonów potasu.

Wskazania

Uzupełnianie niedoborów magnezu i potasu (nie wymagających podawania pierwiastków drogą dożylną):
- przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;
- profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem;
- w rekonwalescencji pozawałowej;
- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu;
- jako lek przeciwdziałający ubocznym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

Dawkowanie

Dorośli
Zwykle stosuje się doustnie 2 do 6 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.
Przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg na kg masy ciała, a przy zapobieganiu niedoborom potasu podaje się do 780 mg jonów na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w niewydolności nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niewydolność nerek, zakażenia dróg moczowych, hiperkaliemia, hipermagnezemia, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Zarówno magnez jak i potas uznano za bezpieczne w czasie ciąży. Przy stosowaniu preparatu w czasie ciąży wskazana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym, który wskaże właściwą dawkę preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko, zwłaszcza u chorych z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić hiperkaliemia. Ponadto rzadko: nieregularna i wolna pracą serca; podrażnienie przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty).

UWAGI
Przy długotrwałym stosowaniu i w razie ciężkiej biegunki oraz u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy kontrolować stężenie magnezu i potasu w surowicy krwi, a w razie potrzeby także w erytrocytach. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner