LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspicam (Meloxicam)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspicam (Rp) tabletki 15 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 7,80 Cena 100% (zł): 12,67 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspicam (Rp) tabletki 15 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspicam (Rp) tabletki 15 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 14,07 Cena 100% (zł): 28,13 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspicam

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Aspicam?

Lek Aspicam występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Aspicam?

Meloksykam jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Aspicam?

Lek Aspicam jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym leczeniu objawowym reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak stosować Aspicam?

Dawkowanie leku Aspicam dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Aspicam?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Aspicam nie może być stosowany?

Leku Aspicam nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (meloksykam) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Lek Aspicam nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aspicam?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aspicam lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Aspicam działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Przyjmowanie takich leków jak Aspicam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, które zwiększa długotrwałe stosowanie leku w dużych dawkach.

Jak stosować Aspicam z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Aspicam w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Aspicam nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Aspicam?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Aspicam, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Aspicam i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: krwawienie z przewodu pokarmowego; napad duszności; obrzęk twarzy; obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub oddychaniem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Aspicam?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Aspicam wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Aspicam może powodować trudności z koncentracją, ból i zawroty głowy, szumy uszne, senność, rzadko mogą wystąpić zaburzenia widzenia, między innymi nieostrość widzenia - w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Aspicam?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner