LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspirin Complex Hot (Acetylsalicylic acid+Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspirin Complex Hot (OTC) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg + 30 mg 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspirin Complex Hot

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ASPIRIN COMPLEX HOT?

1 saszetka Aspirin Complex Hot zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA ASPIRIN COMPLEX HOT?

Lek Aspirin Complex Hot zawiera 2 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Pseudoefedryna zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki nosa.

KIEDY STOSOWAĆ ASPIRIN COMPLEX HOT?

Lek Aspirin Complex Hot jest stosowany w leczeniu objawowym niedrożności nosa i (lub) zatok oraz bólu i gorączki związanych z przeziębieniem i (lub) objawami grypopodobnymi.
W przypadku przeziębienia przebiegającego tylko z jednym z opisanych objawów, należy rozważyć przyjęcie leku zawierającego jedną z wymienionych substancji czynnych.

JAK STOSOWAĆ ASPIRIN COMPLEX HOT?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i starsza)
O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować jednorazowo zawartość 1-2 saszetek Aspirin Complex Hot. W razie potrzeby dawkę pojedynczą można przyjmować w odstępach 4-8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 saszetek Aspirin Complex Hot. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Leku Aspirin Complex Hot nie należy podawać dzieciom ani młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Wysypać zawartość 1 lub 2 saszetek leku do szklanki gorącej, lecz nie wrzącej wody i dokładnie zamieszać. Zawiesinę należy ostudzić do odpowiednio niskiej temperatury umożliwiającej wypicie. Całą zawartość szklanki należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

KIEDY ASPIRIN COMPLEX HOT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Aspirin Complex Hot nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (kwas acetylosalicylowy, chlorowodorek pseudoefedryny), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Aspirin Complex Hot nie należy stosować, jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości astma spowodowana podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Lek Aspirin Complex Hot jest także przeciwwskazany, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka, zwiększona skłonność do krwawień, niewydolność nerek lub wątroby, ciężka niewydolność serca, bardzo wysokie ciśnienie krwi lub ciężka choroba wieńcowa oraz jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w niektórych chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO lub przyjmował te leki w ciągu minionych 2 tygodni. Leku Aspirin Complex Hot nie należy stosować w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA ASPIRIN COMPLEX HOT?

Jeśli po upływie 3 dni stosowania leku Aspirin Complex Hot objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; jeśli u pacjenta występują alergie, astma, katar sienny, obrzmienie śluzówki nosa (polipy nosowe) lub długotrwałe choroby układu oddechowego; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki rozrzedzające krew i przeciwdziałające krzepnięciu krwi; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności układu krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia); jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jeśli pacjent choruje na nadczynność tarczycy, łagodne do umiarkowanego nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby serca, jaskrę, powiększenie prostaty lub w przypadku nadwrażliwości na niektóre substancje czynne zawarte w lekach przeciwkaszlowych lub lekach stosowanych w przeziębieniu (takich jak fenylefryna i efedryna); jeśli u pacjenta w przeszłości występowała ciężka reakcja skórna zwana ostrą uogólnioną osutką krostkową (z objawami takimi jak gorączka, rumień lub małe, uogólnione krosty) podczas stosowania produktów zawierających pseudoefedrynę. Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Complex Hot. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent długotrwale zażywa kilka leków przeciwbólowych jednocześnie, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek. Istnieje potencjalny związek pomiędzy stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci i młodzieży a wystąpieniem zespołu Reye’a - z tego powodu leku Aspirin Complex Hot nie należy stosować u dzieci oraz u młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci to lekarz. Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny i może wystąpić u nich bezsenność lub halucynacje. Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek Aspirin Complex Hot może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych.

JAK STOSOWAĆ ASPIRIN COMPLEX HOT Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Aspirin Complex Hot nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z lekami przeciwdepresyjnymi (w tym inhibitorami) MAO. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aspirin Complex Hot z którymkolwiek z następujących leków: metotreksat przyjmowany w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień; leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny, heparyna), leki trombolityczne (rozpuszczające skrzeplinę) oraz leki hamujące zlepianie płytek krwi (np. tyklopidyna); inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inne salicylany przyjmowane w dużych dawkach; glikokortykosteroidy podawane ogólnie; digoksyna; leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina, pochodne sulfonylomocznika); kwas walproinowy; leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd); leki moczopędne; leki obniżające ciśnienie krwi (takie jak: metylodopa, leki beta-adrenolityczne); salbutamol w postaci tabletek; leki zawierające fenylefrynę, efedrynę lub inne substancje sympatykomimetyczne (wchodzące w skład leków zmniejszających przekrwienie i obrzęk śluzówki nosa, w tym kropli do nosa). Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ASPIRIN COMPLEX HOT W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Aspirin Complex Hot nie należy stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA ASPIRIN COMPLEX HOT?

Kwas acetylosalicylowy
Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
Kwas acetylosalicylowy może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
Pseudoefedryna
Mogą wystąpić: objawy ze strony serca (np. przyspieszenie rytmu serca lub nieregularne bicie serca), zatrzymanie moczu (zwłaszcza u pacjentów z rozrostem prostaty), podwyższenie ciśnienia krwi (nie dotyczy osób z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym), bezsenność, rzadko halucynacje oraz inne objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawy skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd), ostra uogólniona osutka krostkowa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA ASPIRIN COMPLEX HOT?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aspirin Complex Hot należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić: ból głowy, zawroty głowy, drgawki, wymioty, szumy w uszach, przyspieszenie rytmu serca, ból w klatce piersiowej, pobudzenie lub duszność.

CZY ASPIRIN COMPLEX HOT WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Aspirin Complex Hot może dochodzić do obniżenia zdolności reagowania na bodźce. Ryzyko wystąpienia tego typu działania może ulec zwiększeniu w wyniku równoczesnego spożywania alkoholu. Należy to wziąć pod uwagę w sytuacjach, w których konieczna jest nasilona koncentracja uwagi, np. podczas prowadzenia samochodu.

JAK PRZECHOWYWAĆ ASPIRIN COMPLEX HOT?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl