LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspirin C (Acetylsalicylic acid + Ascorbic acid - vitamin C)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspirin C (OTC) tabletki musujące 400 mg + 240 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
24,70
Cena
100% (zł):
24,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspirin C (OTC) tabletki musujące 400 mg + 240 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
42,00
Cena
100% (zł):
42,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspirin C (OTC) tabletki musujące 400 mg + 240 mg 40 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
67,50
Cena
100% (zł):
67,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspirin C

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Bayer Sp. z o.o.

Co zawiera lek Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Lek Aspirin C występuje w postaci tabletek musujących w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.

 • Aspirin C
  1 tabletka musująca Aspirin C zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera 933 mg sodu w tabletce, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
 • Aspirin C Forte
  1 tabletka musująca Aspirin C Forte zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego. Lek zawiera 473,72 mg sodu w tabletce, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Jak działa lek Aspirin C?

Lek Aspirin C lub Aspirin C Forte zawiera 2 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Kiedy stosować lek Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Lek Aspirin C lub Aspirin C Forte jest stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe).
Lek Aspirin C lub Aspirin C Forte jest stosowany w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Jak stosować lek Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie tabletek Aspirin C
Leku Aspirin C nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
 • Dorośli
  Jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących Aspirin C; w razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek Aspirin C na dobę.
 • Młodzież w wieku powyżej 12 lat (wyłącznie na zlecenie lekarza)
  Jednorazowo 1 tabletka musująca Aspirin C; w razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące Aspirin C na dobę.
 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat
  Leku Aspirin C nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Dawkowanie tabletek Aspirin C Forte
Leku Aspirin C Forte nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.
 • Dorośli
  Jednorazowo 1 tabletka musująca Aspirin C Forte; w razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące Aspirin C Forte na dobę.
 • Dzieci i młodzież
  Leku Aspirin C Forte nie stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych zawartych w tabletce musującej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania

Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.

Kiedy lek Aspirin C lub Aspirin C Forte nie może być stosowany?

Leku Aspirin C lub Aspirin C Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Aspirin C lub Aspirin C Forte jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, ostrej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca oraz jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w niektórych chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leku Aspirin C lub Aspirin C Forte nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Leku Aspirin C nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat. Lek Aspirin C Forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Jeśli po upływie 3-5 dni stosowania leku Aspirin C lub po upływie 4 dni stosowania leku Aspirin C Forte, objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje uczulające; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki zapobiegające krzepnięciu krwi; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, nerek lub krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia); jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent ma chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. W przypadku pacjentów chorych na szczawianowo-wapniową kamicę nerkową lub nawracającą kamicę nerkową zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w spożywaniu przez nich witaminy C (kwasu askorbowego). W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

Jak stosować lek Aspirin C z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku z którymkolwiek z następujących leków: metotreksat przyjmowany w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień; leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny, heparyna), leki trombolityczne (rozpuszczające skrzeplinę) oraz leki hamujące zlepianie płytek krwi (np. tyklopidyna); inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inne salicylany przyjmowane w dużych dawkach; glikokortykosteroidy podawane ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu); digoksyna; leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina, pochodne sulfonylomocznika); kwas walproinowy; selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny; leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. probenecyd); leki moczopędne; niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny) - szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach; deferoksamina (lek stosowany m.in. w przedawkowaniu żelaza). Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować lek Aspirin C lub Aspirin C Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Aspirin C lub Aspirin C Forte nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Nie należy stosować leku Aspirin C lub Aspirin C Forte u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Nie zaleca się przyjmowania leku Aspirin C lub Aspirin C Forte podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
Kwas acetylosalicylowy może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Aspirin C lub Aspirin C Forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Objawami łagodnego zatrucia kwasem acetylosalicylowym są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie, przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu aż do niewydolności nerek), krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. Przedawkowanie kwasu askorbowego (witamina C) może powodować rozpad krwinek czerwonych u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz z istotnie podwyższonymi stężeniami szczawianów w osoczu lub moczu. Wykazano, że podwyższony poziom szczawianów może prowadzić do odkładania złogów szczawianu wapnia u pacjentów poddawanych dializom. Ponadto istnieje kilka doniesień, w których po doustnym lub dożylnym podaniu dużych dawek witaminy C wykazano odkładanie się złogów szczawianu wapnia, obecność kryształów szczawianu wapnia w moczu u pacjentów z predyspozycjami, wystąpienie nefropatii kanalikowo-śródmiąższowej (choroby nerek) oraz ostrej niewydolności nerek spowodowanej przez kryształy szczawianu wapnia.

Czy lek Aspirin C lub Aspirin C Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Aspirin C lub Aspirin C Forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Aspirin C lub Aspirin C Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Aspirin C - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Aspirin C - powiązane artykuły

Leki złożone o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym stosujemy gdy w infekcji dominuje gorączka i bóle mięśniowe.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem