LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspirin Cardio (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspirin Cardio (OTC) tabletki powlekane 100 mg 28 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
12,90
Cena
100% (zł):
12,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspirin Cardio (OTC) tabletki powlekane 100 mg 56 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
18,00
Cena
100% (zł):
18,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspirin Cardio

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Bayer Sp. z o.o.

Co zawiera lek Aspirin Cardio?

Lek Aspirin Cardio występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Jak działa lek Aspirin Cardio?

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.

Kiedy stosować lek Aspirin Cardio?

Lek Aspirin Cardio jest wskazany do stosowania u dorosłych w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego:
- w niestabilnej chorobie wieńcowej,
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,
- w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe, endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie tętniczo-żylne),
- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z przejściowym niedokrwieniem,
- w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
- w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Jak stosować lek Aspirin Cardio?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli
  Zalecana dawka Aspirin Cardio to:
  w niestabilnej chorobie wieńcowej - 1 tabletka raz na dobę;
  w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca - od 2 do 3 tabletek raz na dobę (tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie);
  w profilaktyce wystąpienia powtórnego zawału serca - 1 tabletka raz na dobę;
  w celu zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa, pomostowanie aortalno-wieńcowe, endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie tętniczo-żylne) - 1 tabletka raz na dobę;
  w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z przejściowym niedokrwieniem - 1 tabletka raz na dobę;
  w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka - 1 tabletka raz na dobę;
  w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki - od 1 do 2 tabletek raz na dobę.
 • Dzieci
  Leku Aspirin Cardio nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Aspirin Cardio w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować w całości, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Podczas leczenia zawału serca tabletka powlekana powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta.

Kiedy lek Aspirin Cardio nie może być stosowany?

Leku Aspirin Cardio nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Aspirin Cardio jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca. Leku nie należy stosować u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Nie stosować leku Aspirin Cardio jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku u dzieci w wieku do 12 lat (lub nawet do 16 lat) z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a. Leku Aspirin Cardio nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aspirin Cardio?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Aspirin Cardio może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego.

Jak stosować lek Aspirin Cardio z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować lek Aspirin Cardio w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Aspirin Cardio nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży przed zastosowaniem leku Aspirin Cardio należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Należy unikać stosowania leku Aspirin Cardio w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Aspirin Cardio?

Mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Ponieważ kwas acetylosalicylowy wpływa na agregację płytek krwi, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Aspirin Cardio i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy - czarne stolce) lub krwotoków.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Aspirin Cardio?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, dezorientacja. W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić: początkowo hiperwentylacja, następnie spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu, aż do niewydolności oddechowej, gorączka, kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs sercowo-naczyniowy, znaczne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, obecność krwi w moczu, drgawki, omamy, obecność ciał ketonowych w moczu, obecność białka w moczu, zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Czy lek Aspirin Cardio wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Aspirin Cardio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Aspirin Cardio?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Aspirin Cardio - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Aspirin Cardio - powiązane artykuły

Czym jest kwas acetylosalicylowy? Jakie są wskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem