LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspirin Pro (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspirin Pro (OTC) tabletki powlekane 500 mg 8 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
11,50
Cena
100% (zł):
11,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspirin Pro (OTC) tabletki powlekane 500 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
24,70
Cena
100% (zł):
24,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspirin Pro

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Bayer Sp. z o.o.

Co zawiera lek Aspirin Pro?

Lek Aspirin Pro występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Jak działa lek Aspirin Pro?

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Kiedy stosować lek Aspirin Pro?

Lek Aspirin Pro stosuje się w objawowym leczeniu gorączki i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. ból głowy, dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów, bóle mięśni.
Lek Aspirin Pro jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży - osób w wieku 12 lat i starszych (o masie ciała 40 kg lub więcej).

Jak stosować lek Aspirin Pro?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku Aspirin Pro dłużej niż przez 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3-4 dni (w przypadku bólu), chyba że lekarz zaleci inaczej.

  • Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i starsza)
    Zalecana pojedyncza dawka wynosi 1 tabletkę Aspirin Pro; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka wynosi 2 tabletki Aspirin Pro; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek Aspirin Pro na dobę.
  • Młodzież w wieku 12-15 lat (o masie ciała 40-50 kg)
    Dawka jest uzależniona od masy ciała pacjenta; wskazany wiek jest jedynie orientacyjny. Zalecana pojedyncza dawka wynosi 1 tabletkę Aspirin Pro; w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek Aspirin Pro na dobę.
  • Dzieci
    Leku Aspirin Pro nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat (o masie ciała poniżej 40 kg), o ile nie przepisze go lekarz.
Osoby w podeszłym wieku (65 lat i starsze)

Zalecana pojedyncza dawka wynosi 1 tabletkę Aspirin Pro; w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek. Leku Aspirin Pro nie należy przyjmować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować, popijając dużą ilością płynu.

Kiedy lek Aspirin Pro nie może być stosowany?

Leku Aspirin Pro nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Aspirin Pro jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca oraz jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych i zapaleniu stawów) w dawkach większych niż 20 mg na tydzień. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Leku Aspirin Pro nie wolno podawać kobietom po piątym miesiącu ciąży (ponad 24 tygodnie bez miesiączki).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aspirin Pro?

Jeśli po upływie 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3-4 dni (w przypadku bólu) objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, jeśli występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Przyjmowanie takich leków jak kwas acetylosalicylowy może nieść za sobą niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Pro. Nie zaleca się przyjmowania leku Aspirin Pro w okresie karmienia piersią.

Jak stosować lek Aspirin Pro z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach większych niż 20 mg na tydzień oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 20 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; kortykosteroidów; digoksyny; leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika); kwasu walproinowego; leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków trombolitycznych i hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować lek Aspirin Pro w ciąży i okresie karmienia piersią?

W okresie pierwszych pięciu miesięcy ciąży należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Aspirin Pro. Od rozpoczęcia szóstego miesiąca ciąży (po 24 tygodniach bez miesiączki) nie należy w żadnym przypadku przyjmować leku Aspirin Pro, ponieważ może to spowodować znaczne zagrożenie dla pacjentki lub jej dziecka. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Nie zaleca się przyjmowania leku Aspirin Pro podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Aspirin Pro?

Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
Kwas acetylosalicylowy może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Aspirin Pro?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie, przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu aż do niewydolności nerek), krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.

Czy lek Aspirin Pro wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Aspirin Pro nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Aspirin Pro?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Aspirin Pro - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Aspirin Pro - powiązane artykuły

Preparaty kwasu salicylowego są powszechnie na tynku pod różnymi nazwami handlowymi. tradycyjna nazwa to Aspiryna.

Więcej »

Czym jest kwas acetylosalicylowy? Jakie są wskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem