LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Atarax (Hydroxyzine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Atarax (Rp) syrop 10 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,20 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Atarax (Rp) tabletki powlekane 10 mg 25 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,80 Cena 100% (zł): 11,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Atarax (Rp) tabletki powlekane 25 mg 25 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,30 Cena 100% (zł): 13,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Atarax

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

UCB Pharma S.A.

Co zawiera Atarax?

Lek Atarax występuje w postaci syropu i tabletek (dwie dawki). Wszystkie pozycje są dostępne na receptę.
Atarax syrop
5 ml syropu zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera małe ilości alkoholu.
Atarax tabletki
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletkę 25 mg można podzielić na równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Atarax?

Hydroksyzyna działa przeciwświądowo, uspokajająco i przeciwlękowo.

Kiedy stosować Atarax?

Lek Atarax jest wskazany w leczeniu lęku u dorosłych, w objawowym leczeniu świądu u dorosłych i dzieci oraz w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi u dorosłych i dzieci.

Jak stosować Atarax?

Dawkowanie leku Atarax, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Atarax?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Atarax nie może być stosowany?

Leku Atarax nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hydroksyzynę), cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Atarax nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Atarax?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atarax lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku Atarax wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca, problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy przerwać przyjmowanie hydroksyzyny i natychmiast zgłosić się do lekarza. Leczenie należy przerwać co najmniej 5 dni przed przeprowadzeniem testów na alergię, aby uniknąć wpływu leku Atarax na wyniki tych badań. Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Atarax i alkoholu.

Jak stosować Atarax z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Atarax w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Atarax u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Atarax?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Atarax, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Atarax?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka.

Czy Atarax wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Atarax nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami, ponieważ lek Atarax może zaburzać zdolność reagowania i koncentrację.

Jak przechowywać Atarax?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner