LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Augmentin ES (Amoxicillin and clavulanic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Augmentin ES (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 600 mg + 42,9 mg/5 ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 16,75 Cena 100% (zł): 23,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Augmentin ES (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 600 mg + 42,9 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 23,61 Cena 100% (zł): 37,51 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Augmentin ES

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Ireland Ltd.

Co zawiera Augmentin ES?

Lek Augmentin ES występuje w postaci zawiesiny doustnej i jest dostępny na receptę.
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 600 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 42,9 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Augmentin ES?

Lek Augmentin ES jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwie substancje czynne - amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy antybiotyków nazywanych penicylinami; ponieważ jej działanie niekiedy może być zahamowane, lek zawiera kwas klawulanowy, aby temu  przeciwdziałać.

Kiedy stosować Augmentin ES?

Lek Augmentin ES jest stosowany u niemowląt i dzieci w leczeniu zakażenia ucha środkowego i zakażenia płuc.

Jak stosować Augmentin ES?

Dawkę leku Augmentin ES, sposób podawania i długość leczenia ustala lekarz. Lek należy podawać dziecku tak długo jak zalecił lekarz.
Sposób podawania
Lek należy podawać z posiłkiem. Należy zachować równe - trwające co najmniej 4 godziny - odstępy między dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy podawać 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Augmentin ES?

Jeśli dziecku zapomniano podać dawkę leku, należy ją podać w momencie przypomnienia sobie o tym. Nie należy podawać kolejnej dawki za wcześnie - należy odczekać około 4 godzin przed podaniem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Augmentin ES nie może być stosowany?

Leku Augmentin ES nie należy podawać dzieciom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (amoksycylinę i kwas klawulanowy), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u dziecka kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Augmentin ES?

Przed przepisaniem leku Augmentin ES lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje rodzica o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Augmentin ES z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Augmentin ES w ciąży i okresie karmienia piersią?

O ewentualnym zastosowaniu leku Augmentin ES u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Augmentin ES?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Augmentin ES są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać podawanie leku Augmentin ES i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, problemy z oddychaniem, omdlenie, wysypka skórna); zapalenie jelita grubego powodujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką; ciężkie reakcje skórne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Augmentin ES?

W razie podania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać Augmentin ES?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przygotowaną zawiesinę doustną należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8°C); po przygotowaniu sporządzoną zawiesinę należy zużyć w ciągu 10 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner