Dodaj do mojego indeksu leków »

Avamys (Fluticasone furoate, Furoinian flutykazonu) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Avamys (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 27,5 µg/dawkę 120 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,30 Cena 100% (zł): 36,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Avamys

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Glaxo Group Ltd.

CO ZAWIERA AVAMYS

1 dawka leku Avamys dostarcza 27,5 mikrograma furoinianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Furoinian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza stan zapalny spowodowany uczuleniem (zapalenie śluzówki nosa) i łagodzi objawy alergii.

KIEDY STOSUJE SIĘ AVAMYS

Lek Avamys jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia nosa, w tym uczucia zatkanego nosa, wydzieliny z nosa i swędzenia nosa, kichania, łzawienia, swędzenia lub zaczerwienienia oczu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkowanie leku Avamys, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Avamys należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

POMINIĘCIE DAWKI

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, należy ją przyjąć po przypomnieniu sobie o tym. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i zastosować ją w tym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY AVAMYS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Avamys nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Lek Avamys nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Avamys powinny poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Avamys, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jest mało prawdopodobne, aby lek Avamys wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 2 miesiące po pierwszym otwarciu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych