LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Avamys (Fluticasone furoate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Avamys (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 27,5 µg/dawkę 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,30 Cena 100% (zł): 36,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Avamys

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Ireland Ltd.

Co zawiera Avamys?

Lek Avamys występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 dawka leku dostarcza 27,5 mikrograma furoinianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Avamys?

Furoinian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza stan zapalny spowodowany uczuleniem (zapalenie śluzówki nosa) i łagodzi objawy alergii.

Kiedy stosować Avamys?

Lek Avamys jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia nosa, w tym uczucia zatkanego nosa, wydzieliny z nosa i swędzenia nosa, kichania, łzawienia, swędzenia lub zaczerwienienia oczu.

Jak stosować Avamys?

Dawkowanie leku Avamys, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Avamys należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Avamys?

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, należy ją przyjąć po przypomnieniu sobie o tym. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i zastosować ją w tym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Avamys nie może być stosowany?

Leku Avamys nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furoinian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Avamys?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Avamys lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Avamys nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jak stosować Avamys z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Avamys w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Avamys u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Avamys?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Avamys, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Avamys?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Avamys wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Avamys wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Avamys?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 2 miesiące po pierwszym otwarciu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner