LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Axoprofen Forte (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Axoprofen Forte (OTC) zawiesina doustna 200 mg/5 ml 1 but. 100 ml + strzyk. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Axoprofen Forte

Informacja dla pacjenta

Aristo Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu. 1 ml zawiesiny zawiera 40 mg sorbitolu 70%, 10 mg glikolu propylenowego i 2 mg benzoesanu sodu.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego).
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
- bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych;
- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia);
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne;
- bóle na skutek ząbkowania, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych;
- bóle głowy (włącznie z migreną);
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie

Preparat jest przeznaczony do doraźnego stosowania. Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli
W przypadku pacjentów dorosłych zaleca się stosowanie innych postaci farmaceutycznych ibuprofenu w dawce 200 mg, 400 mg lub 600 mg. W przypadku istniejącego problemu połykania, preparat w postaci zawiesiny może być podawany 4 razy na dobę po 7,5 ml (300 mg). W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży maksymalna zalecana dawka to 1200 mg na dobę. Jeżeli konieczne jest stosowanie preparatu dłużej niż 3 dni w przypadku konieczności obniżania gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu, lub stan pacjenta się pogorszy należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci
Zalecana dawka dobowa preparatu wynosi 20 do 30 mg na kg masy ciała, podawana w 3 lub 4 dawkach; pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 6 godzin przerwy.
Niemowlęta w wieku od 3 do 6 miesięcy (masa ciała > 5 kg): 1,25 ml zawiesiny (50 mg ibuprofenu) 3 razy na dobę.
Niemowlęta w wieku od 6 do 12 miesięcy (masa ciała 7-9 kg): 1,25 ml zawiesiny (50 mg ibuprofenu) 3-4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 1 do 3 lat (masa ciała 10-15 kg): 2,5 ml zawiesiny (100 mg ibuprofenu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 6 lat (masa ciała 16-20 kg): 3,75 ml zawiesiny (150 mg ibuprofenu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 7 do 9 lat (masa ciała 21-29 kg): 5 ml zawiesiny (200 mg ibuprofenu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 10 do 12 lat (masa ciała 30-40 kg): 7,5 ml zawiesiny (300 mg ibuprofenu) 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat (masa ciała > 40 kg): 7,5 ml zawiesiny (300 mg ibuprofenu) 3-4 razy na dobę.
Preparat nie jest zalecany do podawania dzieciom w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała poniżej 5 kg, z powodu braku wystarczających danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.
W przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie preparatu jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Dzieciom w wieku poniżej 6 miesięcy można podawać preparat tylko po konsultacji lekarskiej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania, poza przypadkami niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem NLPZ - pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie należy stosować ibuprofenu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosuje się u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę preparatu. Nie należy stosować ibuprofenu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Preparat najlepiej podawać po jedzeniu. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa lub dozownik w formie strzykawki doustnej ułatwiające dawkowanie.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występujące kiedykolwiek w wywiadzie: astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub skurcz oskrzeli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Zaburzenia krzepnięcia. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub nawracająca) w wywiadzie, lub nawracające krwawienia z przewodu pokarmowego (zdefiniowane jako dwa lub więcej epizodów owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynne krwawienie oraz zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu (takie jak małopłytkowość). Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min). Trzeci trymestr ciąży. Pacjenci odwodnieni. Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Skaza krwotoczna.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie powinien być podawany podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli preparat ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania preparatu. Preparat jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. W krótkim okresie podawania preparat nie wywiera niekorzystnego działania na dziecko karmione piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: uczucie zmęczenia. Niezbyt często: ból głowy; zaburzenia widzenia; niestrawność, ból brzucha, nudności; pokrzywka, świąd, reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, napady astmy oskrzelowej. Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia; toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego; biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; obrzęki. Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi; ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem NLPZ w dużych dawkach; smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja; zaburzenia czynności wątroby; rumień wielopostaciowy, reakcje pęcherzowe (w tym zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg na dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).

UWAGI
Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl