Dodaj do mojego indeksu leków »

Azelastin POS (Azelastine, Azelastyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Azelastin POS (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 poj. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,50 Cena 100% (zł): 32,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Azelastin POS

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ursapharm Poland Sp. z o.o.

CO ZAWIERA AZELASTIN POS

1 naciśnięcie pompki dozującej (1 dawka) Azelastin POS dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg chlorowodorku azelastyny. Lek zawiera edetynian disodu - może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ AZELASTIN POS

Leczenie objawowe kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Zalecana dawka to 1 rozpylenie aerozolu Azelastin POS do każdego otworu nosowego, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Odpowiada to dawce dobowej 0,56 mg chlorowodorku azelastyny. Lek Azelastin POS należy stosować do momentu zmniejszenia objawów, jednak nie należy go stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie należy stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY AZELASTIN POS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Azelastin POS nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azelastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie wolno stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Azelastin POS nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Azelastin POS.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często w związku z niepoprawną techniką rozpylania (z głową odchyloną do tyłu) może pojawić się nieprzyjemny smak w ustach, co w rzadkich wypadkach może prowadzić do nudności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obszarze nosa w związku ze stanem zapalnym śluzówki nosa (pieczenie, świąd), kichanie, krwawienie z nosa. Rzadko: nudności. Bardzo rzadko: uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie, wysypka, świąd, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przedawkowaniu lub Azelastin POS w razie przypadkowego przyjęcia doustnego można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (senność, dezorientacja, śpiączka, szybka praca serca, niedociśnienie tętnicze).

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

W bardzo rzadkich przypadkach pacjent może odczuwać zmęczenie, znużenie, wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie w związku z objawami choroby lub stosowaniem leku Azelastin POS. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać, że spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków może nasilać te odczucia.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku dłużej niż przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych