LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Azelastin Comod (Azelastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Azelastin Comod (OTC) krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,40 Cena 100% (zł): 28,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Azelastin Comod

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ursapharm Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Azelastin Comod?

Lek Azelastin Comod występuje w postaci kropli do oczu i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku azelastyny. 1 kropla zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.

Jak działa Azelastin Comod?

Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Azelastin Comod?

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.
Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Jak stosować Azelastin Comod?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy kontynuować stosowanie leku Azelastin Comod po ustąpieniu objawów tak długo, jak długo pacjent narażony jest na działanie alergenu (np. pyłków czy kurzu domowego).

Sezonowe zapalenie spojówek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 4 lat
Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę leku Azelastin Comod do każdego oka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach, dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie. W przypadku przewidywanej ekspozycji na alergen, lek Azelastin Comod powinien być użyty profilaktycznie przed opuszczeniem domu.

Niesezonowe (całoroczne) zapalenie spojówek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę leku Azelastin Comod do każdego oka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach, dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie.
Dzieci
Lek Azelastin Comod nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 4 lat w sezonowym alergicznym zapaleniu spojówek. Lek Azelastin Comod nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat w niesezonowym (całorocznym) alergicznym zapaleniu spojówek.
Czas trwania leczenia
W przypadku niesezonowego (całorocznego) zapalenia spojówek czas trwania leczenia lekiem powinien być ograniczony do maksymalnie 6 tygodni, ponieważ w czasie badań klinicznych bezpieczeństwo i tolerancja były badanie tylko przez okres 6 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż 6 tygodni musi przebiegać pod kontrolą lekarza, nawet w przypadku sezonowego zapalenia spojówek. Nie należy stosować leku Azelastin Comod przez okres dłuższy niż 6 tygodni bez konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Należy unikać dotknięcia oka końcówką zakraplacza.

Kiedy Azelastin Comod nie może być stosowany?

Leku Azelastin Comod nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azelastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Azelastin Comod?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy brak jest pewności, czy objawy wywołane są przez alergię. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy objawy obejmują tylko jedno oko, występują zaburzenia widzenia lub w przypadku bólu oka, któremu nie towarzyszą objawy ze strony nosa. Lek Azelastin Comod nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu. Przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

Jak stosować Azelastin Comod z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Azelastin Comod w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Azelastin Comod.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Azelastin Comod?

Często mogą wystąpić: łagodne, przemijające podrażnienie oczu. Niezbyt często: gorzki smak w ustach. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Azelastin Comod?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Azelastin Comod wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U pacjentów odczuwających jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia może wystąpić nieostre widzenie przez krótki czas po zakropleniu leku Azelastin Comod. Należy odczekać do ustąpienia objawów przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Jak przechowywać Azelastin Comod?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Używany ostrożnie lek może być stosowany nie dłużej niż 12 tygodni po pierwszym otwarciu pojemnika.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner