LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Azelastin POS (Azelastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Azelastin POS (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 poj. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,50 Cena 100% (zł): 32,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Azelastin POS

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ursapharm Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Azelastin POS?

Lek Azelastin POS występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny bez recepty.
1 naciśnięcie pompki dozującej (1 dawka) dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg chlorowodorku azelastyny. Lek zawiera edetynian disodu - może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych.

Jak działa Azelastin POS?

Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Azelastin POS?

Leczenie objawowe kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa).

Jak stosować Azelastin POS?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Zalecana dawka to 1 rozpylenie aerozolu Azelastin POS do każdego otworu nosowego, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Lek Azelastin POS należy stosować do momentu zmniejszenia objawów, jednak nie należy go stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie należy stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa. Rozpylenie należy wykonać, trzymając głowę pionowo. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Kiedy Azelastin POS nie może być stosowany?

Leku Azelastin POS nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azelastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie wolno stosować leku Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Azelastin POS?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Azelastin POS nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy.

Jak stosować Azelastin POS z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Azelastin POS w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Azelastin POS.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Azelastin POS?

Często w związku z niepoprawną techniką rozpylania (z głową odchyloną do tyłu) może pojawić się nieprzyjemny smak w ustach, co w rzadkich wypadkach może prowadzić do nudności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obszarze nosa w związku ze stanem zapalnym śluzówki nosa (pieczenie, świąd), kichanie, krwawienie z nosa. Rzadko: nudności. Bardzo rzadko: uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie, wysypka, świąd, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Azelastin POS?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przedawkowaniu lub Azelastin POS w razie przypadkowego przyjęcia doustnego można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (senność, dezorientacja, śpiączka, szybka praca serca, niedociśnienie tętnicze).

Czy Azelastin POS wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W bardzo rzadkich przypadkach pacjent może odczuwać zmęczenie, znużenie, wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie w związku z objawami choroby lub stosowaniem leku Azelastin POS - w takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych leków może nasilać te odczucia.

Jak przechowywać Azelastin POS?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku dłużej niż przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner