LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Baldivian Noc (Valeriana officinalis) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Baldivian Noc (OTC) tabletki drażowane 441,35 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,30 Cena 100% (zł): 18,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Baldivian Noc (OTC) tabletki drażowane 441,35 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,80 Cena 100% (zł): 28,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Baldivian Noc

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Corporation Austria GmbH

CO ZAWIERA BALDIVIAN NOC?

1 tabletka drażowana Baldivian Noc zawiera 441,35 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

KIEDY STOSOWAĆ BALDIVIAN NOC?

Lek Baldivian Noc jest stosowany do łagodzenia zaburzeń snu.

JAK STOSOWAĆ BALDIVIAN NOC?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W celu osiągnięcia najlepszych efektów leczenia, zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 2-4 tygodnie.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież w wieku powyżej 12 lat
Zalecana dawka to 1 tabletka, przyjmowana pół godziny do 1 godziny przed snem. Jeśli to konieczne, dodatkowo można przyjąć 1 tabletkę w godzinach wieczornych.
Dzieci
Leku Baldivian Noc nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek można zażyć z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, najlepiej szklanką wody.

KIEDY BALDIVIAN NOC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Baldivian Noc nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU BALDIVIAN NOC?

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się po 14 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, lek Baldivian Noc nie jest wskazany do interwencyjnego leczenia zaburzeń snu z powodu napięcia nerwowego.

JAK STOSOWAĆ BALDIVIAN NOC Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Stosowanie jednocześnie z syntetycznymi lekami uspokajającymi wymaga diagnostyki i nadzoru medycznego.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ BALDIVIAN NOC W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Baldivian Noc w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU BALDIVIAN NOC?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurcze w jamie brzusznej).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU BALDIVIAN NOC?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to: zmęczenie, skurcze w obrębie jamy brzusznej, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, drżenia rąk i rozszerzenie źrenic.

CZY BALDIVIAN NOC WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Baldivian Noc może osłabiać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Osoby te nie powinny prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, wykonywać lub uczestniczyć w czynnościach niebezpiecznych.

JAK PRZECHOWYWAĆ BALDIVIAN NOC?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl