Dodaj do mojego indeksu leków »

Balsamum Mentholi compositum (Methyl salicylate+Menthol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Balsamum Mentholi compositum (OTC) maść 200 mg + 25 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Balsamum Mentholi compositum

Informacja dla pacjenta

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 g maści zawiera 200 mg salicylanu metylu i 25 mg mentolu. Preparat zawiera lanolinę.

WSKAZANIA
Bóle mięśniowe i stawowe, nerwobólach, bóle reumatyczne, zapalenie korzonków nerwowych.
Bóle pourazowe, po stłuczeniach, skręceniach stawów.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Bolące miejsce pokrywać niewielką ilością maści (1-3 cm), nałożyć ciepły opatrunek. Stosować 1-3 razy na dobę.
Dzieci
Preparat jest przeciwwskazany u dzieci w wieku do 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować, jeśli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci w wieku do 12 lat. Nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany, w okolicach oczu i na błony śluzowe.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Duże dawki preparatu, stosowane przez dłuższy czas, mogą wywoływać łagodną formę zatrucia, nazywaną zespołem salicylowym (którego objawami są: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, wzmożone pragnienie, zaburzenia słuchu, ból głowy, uczucie zmęczenia lub pobudzenie). Ponadto mogą wystąpić: miejscowy ból, pokrzywka, świąd, nadmierne przekrwienie skóry; ból głowy; przekrwienie spojówek; napad astmy i wstrząs.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych