LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Behistep (Betahistine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Behistep (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Behistep

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vitama S.A.

CO ZAWIERA BEHISTEP?

1 tabletka Behistep zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Tabletki można podzielić na 2 równe dawki.

jak działa behistep?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

kiedy stosować behistep?

Lek Behistep jest stosowany w leczeniu choroby Ménière’a z takimi objawami jak: zawroty głowy (z nudnościami i wymiotami), szumy uszne, utrata słuchu.

jak stosować behistep?

Dawkowanie leku Behistep, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Lek Behistep może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe; przyjmowanie leku z jedzeniem może pomóc zmniejszyć te dolegliwości. Tabletkę należy połknąć i popić wodą.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku behistep?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy behistep nie może być stosowany?

Leku Behistep nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Behistep nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku behistep?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Behistep lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

jak stosować behistep z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy behistep można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Behistep u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku behistep?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Behistep, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Behistep i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, obniżenie ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, utrata świadomości, czerwona lub grudkowata wysypka skórna lub stan zapalny skóry ze świądem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku behistep?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

czy behistep wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Behistep wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania narzędzi i maszyn. Należy pamiętać, że choroba leczona lekiem Behistep może powodować uczucie wirowania oraz nudności i mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać behistep?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl