Dodaj do mojego indeksu leków »

Benevox Control (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Benevox Control smak cytrynowy (OTC) pastylki twarde 3 mg 8 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,90 Cena 100% (zł): 9,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benevox Control smak cytrynowy (OTC) pastylki twarde 3 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,70 Cena 100% (zł): 11,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benevox Control smak pomarańczowo-miodowy (OTC) pastylki twarde 3 mg 8 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,90 Cena 100% (zł): 9,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benevox Control smak pomarańczowo-miodowy (OTC) pastylki twarde 3 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,70 Cena 100% (zł): 11,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Benevox Control

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

US Pharmacia Sp. z o.o.

CO ZAWIERA BENEVOX CONTROL

1 pastylka zawiera 3 mg chlorowodorku benzydaminy. Lek zawiera izomalt - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

KIEDY STOSUJE SIĘ BENEVOX CONTROL

Lek jest wskazany w objawowym miejscowym leczeniu ostrego bólu gardła.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Ssać 1 pastylkę 3 razy na dobę w celu złagodzenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Dzieciom w wieku od 6 do 11 lat lek należy podawać pod nadzorem osoby dorosłej.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Pastylkę należy powoli ssać do jej rozpuszczenia w jamie ustnej. Pastylek nie należy połykać ani rozgryzać.

KIEDY BENEVOX CONTROL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benzydaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Fenyloketonuria.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po zastosowaniu leku ból gardła nasili się lub nie ustąpi w ciągu 3 dni, lub pojawi się gorączka, silny ból gardła lub inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz jeśli pacjent choruje lub chorował na astmę oskrzelową.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić odczyny fototoksyczne (powodujące wysypkę i poparzenia słoneczne). Rzadko: pieczenie lub suchość w jamie ustnej. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, skurcz krtani lub oskrzeli. Mogą także wystąpić reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, wysypka lub świąd, miejscowa utrata czucia śluzówki jamy ustnej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub udać się do najbliższego szpitala.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych