LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Benodil (Budesonide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 64,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 10 amp. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 57,28 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 10 amp. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 24,03 / 3,20 Cena 100% (zł): 80,09 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Benodil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Benodil?

Lek Benodil występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu. 1 ampułka o pojemności 2 ml zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu.

Jak działa Benodil?

Budezonid należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Stosowany w postaci inhalacji zmniejsza stan zapalny w układzie oddechowym.

Kiedy stosować Benodil?

Lek Benodil jest stosowany w leczeniu:
- astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe;
- zespołu krupu (ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli) niezależnie od przyczyny, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania;
- zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Jak stosować Benodil?

Lekarz ustala dawkowanie leku Benodil dla każdego pacjenta i określa czas leczenia.
Sposób podawania
Lek Benodil w postaci zawiesiny do nebulizacji może być stosowany tylko z użyciem nebulizatora (aparatu do inhalacji) przez ustnik lub maskę twarzową. Leku Benodil nie należy stosować z użyciem nebulizatora ultradźwiękowego. Należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia rodzaju nebulizatora do podawania leku Benodil. Należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Po inhalacji należy wypłukać usta wodą; jeśli stosowana była maska twarzowa, należy również umyć twarz wodą. Po każdym użyciu inhalatora należy wyczyścić zbiornik nebulizatora na lek, ustnik lub maskę twarzową, zgodnie z instrukcją.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Benodil?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę i zastosować następną dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Benodil nie może być stosowany?

Leku Benodil nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Benodil?

Przed przepisaniem leku Benodil lekarz przeprowadzi analizę przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz przekaże informacje o zaleceniach związanych z prowadzoną terapią. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku przepisanej przez lekarza. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży w przypadku długotrwałego leczenia wziewnymi glikokortykosteroidami, ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia.

Jak stosować Benodil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Benodil w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o stosowaniu leku Benodil w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Benodil?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Benodil są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Benodil i jak najszybciej zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących objawów: obrzęk twarzy (szczególnie wokół ust) z możliwym obrzękiem warg, języka, oczu i uszu; świąd, wysypka skórna, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka i skurcz oskrzeli; nagły świszczący oddech po inhalacji leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Benodil?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Benodil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Benodil nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Benodil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki wynosi 3 miesiące. Zawartość ampułki należy zużyć w ciągu 12 godzin po jej otwarciu. Niewykorzystaną zawiesinę należy wyrzucić. Lek Benodil może być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań - taka mieszanina powinna być użyta w ciągu 30 minut po przygotowaniu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner