Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Berodual N (Fenoterol+Ipratropium bromide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Berodual N (Rp) aerozol inhalacyjny, roztwór 50 µg + 21 µg/dawkę 200 dawek 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 17,02 / 17,02 Cena 100% (zł): 30,55 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Berodual N: aerozol inhalacyjny, roztwór (50 µg + 21 µg/dawkę ) 200 dawek

Boehringer Ingelheim International GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania miejscowego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych - selektywny agonista receptora beta2-adrenergicznego w połączeniu z lekiem przeciwcholinergicznym.

SKŁAD
1 dawka inhalacyjna zawiera 50 mcg bromowodorku fenoterolu i 21 mcg bromku ipratropiowego jednowodnego, co odpowiada 20 mcg bromku ipratropiowego bezwodnego.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów przewlekłych schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia oskrzeli (z rozedmą lub bez rozedmy płuc).
U pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) reagującą na kortykosteroidy należy rozważyć równoczesne stosowanie terapii przeciwzapalnej.

DAWKOWANIE
Dorośli
Ostre napady astmy oskrzelowej
2 rozpylenia w wielu przypadkach są dawką wystarczającą do natychmiastowego usunięcia objawów. W cięższych przypadkach, w których po upływie 5 minut nie uzyskano znaczącej poprawy w oddychaniu, można zastosować dodatkowe 2 rozpylenia. Jeżeli napad astmy nie ustąpił po 4 rozpyleniach, konieczne może się okazać zastosowanie większej ilości rozpyleń. Wówczas pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem.
Leczenie okresowe i długotrwałe
1 dawka wynosi 1 lub 2 rozpylenia, maksymalnie do 8 rozpyleń na dobę (przeciętnie 1 lub 2 rozpylenia 3 razy na dobę).
Dzieci
Preparat może być stosowany u dzieci jedynie na zlecenie lekarza i pod nadzorem osoby dorosłej.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaporowa kardiomiopatia przerostowa lub tachyarytmia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zwiększona pobudliwość nerwowa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, zawroty głowy, drżenie mięśni szkieletowych. Mogą również wystąpić: kołatanie serca, przyspieszona czynność serca. Notowano również przemijające zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (np. wymioty, zaparcia, biegunka) oraz zatrzymania moczu. Mogą wystąpić działania niepożądane związane z okiem (włączając zaburzenia akomodacji i jaskrę). Notowano również reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, pokrzywka, skurcz krtani, reakcje anafilaktyczne. Podobnie jak w przypadku innych leków zawierających substancje z grupy agonistów receptorów beta, mogą wystąpić nudności, wymioty, nadmierne pocenie, osłabienie i bolesne kurcze mięśniowe. Obserwowano również obniżenie ciśnienia rozkurczowego krwi lub wzrost ciśnienia skurczowego krwi. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza w przypadku stosowania większych dawek), migotanie przedsionków i tachykardia nadkomorowa. Może wystąpić kaszel, miejscowe podrażnienie (np. zapalenie gardła, podrażnienie gardła), skurcz oskrzeli wywołany przez inhalację.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych