Dodaj do mojego indeksu leków »

Betadine - roztwór (Povidone-Iodine, Jodopowidon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Betadine (OTC) roztwór na skórę 100 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,60 Cena 100% (zł): 26,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betadine - roztwór

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals Ltd.

CO ZAWIERA BETADINE

1 ml roztworu zawiera 100 mg powidonu jodowanego, co odpowiada 10 mg aktywnego jodu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Powidon jodowany to kompleksowy związek uwalniający jod. Wolny jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym, działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

KIEDY STOSUJE SIĘ BETADINE

Dezynfekcja skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją. Dezynfekcja skóry i śluzówek przed zabiegami chirurgicznymi. Aseptyczne zaopatrywanie ran. Leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Całkowita i częściowa dezynfekcja pacjenta przed operacją (kąpiel antyseptyczna).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Roztwór stosuje się albo w postaci nierozcieńczonej albo w postaci roztworu o stężeniu 10% (rozcieńczenie 1:10) lub 1% (1:100) w  zależności od miejsca aplikacji.
W dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobieraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją lub infuzją roztwór nakłada się na zdrową nieuszkodzoną skórę na 1-2 minuty.
W przypadku aseptycznego zaopatrywania ran, w dezynfekcji śluzówek i leczeniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych należy stosować 10% (1:10) roztwór.
W przypadku kąpieli pacjenta przed operacją należy stosować 1% (1:100) roztwór, przy czym najlepiej równomiernie rozprowadzić rozcieńczony roztwór po całym ciele pacjenta i pozostawić na przynajmniej 2 minuty, a następnie spłukać letnią wodą.
Rozcieńczony roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed zastosowaniem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy stosować leku u osób z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się miejscowo na skórę.

KIEDY BETADINE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (powidon jodowany), jod lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować: u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego, u osób z niewydolnością nerek, u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu; u pacjentów przewlekle chorych; w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa. Nie stosować długotrwale oraz na rozległe powierzchnie ciała (ponad 30%). Nie stosować przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. U dzieci czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy, a stosowana dawka jak najmniejsza. Unikać kontaktu leku z oczami. Lek może zaburzać wyniki badań tarczycy. Lek może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek może reagować z innymi lekami i produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym czy z tiosiarczanem sodu. Produktów zawierających powidon jodowany nie stosować u osób leczonych równocześnie preparatami litu. Nie stosować z innymi lekami lub produktami stosowanymi na skórę.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku u kobiety ciężarnej może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka. Stosowanie leku u matki karmiącej piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy noworodka. Nie stosować leku do odkażania pęknięć brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić: miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości, jak kontaktowe zapalenie skóry objawiające się zmianami łuszczycopodobnymi, zaczerwienieniem, występowaniem małych pęcherzy; zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek. Długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu może powodować zwiększoną absorpcję jodu; może wystąpić nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie. Stosowanie leku na duże powierzchnie ran i oparzeń (ponad 30%), może prowadzić do wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych, takich jak kwasica metaboliczna (wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech), zwiększone stężenie sodu we krwi oraz zaburzenia czynności nerek.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych