reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betadine roztwór (Povidone-Iodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betadine (OTC) roztwór na skórę 100 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,60 Cena 100% (zł): 26,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betadine roztwór

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals Ltd.

CO ZAWIERA BETADINE ROZTWÓR?

1 ml leku Betadine roztwór na skórę zawiera 100 mg powidonu jodowanego, co odpowiada 10 mg aktywnego jodu.

JAK DZIAŁA BETADINE ROZTWÓR?

Powidon jodowany to kompleksowy związek uwalniający jod. Wolny jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym, działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

KIEDY STOSOWAĆ BETADINE ROZTWÓR?

Dezynfekcja skóry przed iniekcją, pobraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją. Dezynfekcja skóry i śluzówek przed zabiegami chirurgicznymi. Aseptyczne zaopatrywanie ran. Leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Całkowita i częściowa dezynfekcja pacjenta przed operacją (kąpiel antyseptyczna).

JAK STOSOWAĆ BETADINE ROZTWÓR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Betadine roztwór na skórę stosuje się albo w postaci nierozcieńczonej albo w postaci roztworu o stężeniu 10% (rozcieńczenie 1:10) lub 1% (1:100) w  zależności od miejsca aplikacji.
W dezynfekcji skóry przed iniekcją, pobieraniem krwi, biopsją igłową, transfuzją lub infuzją roztwór nakłada się na zdrową nieuszkodzoną skórę na 1-2 minuty.
W przypadku aseptycznego zaopatrywania ran, w dezynfekcji śluzówek i leczeniu infekcji bakteryjnych i grzybiczych należy stosować 10% (1:10) roztwór.
W przypadku kąpieli pacjenta przed operacją należy stosować 1% (1:100) roztwór, przy czym najlepiej równomiernie rozprowadzić rozcieńczony roztwór po całym ciele pacjenta i pozostawić na przynajmniej 2 minuty, a następnie spłukać letnią wodą.
Rozcieńczony roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed zastosowaniem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy stosować leku Betadine roztwór na skórę u osób z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się miejscowo na skórę.

KIEDY BETADINE ROZTWÓR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Betadine roztwór na skórę nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (powidon jodowany), jod lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Betadine roztwór na skórę nie należy stosować: u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego, u osób z niewydolnością nerek, u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu; u pacjentów przewlekle chorych; w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa. Nie stosować długotrwale oraz na rozległe powierzchnie ciała (ponad 30%). Nie stosować leku Betadine roztwór na skórę przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU BETADINE ROZTWÓR?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. U dzieci czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy, a stosowana dawka jak najmniejsza. Unikać kontaktu leku z oczami. Lek Betadine roztwór na skórę może zaburzać wyniki badań tarczycy. Lek Betadine roztwór na skórę może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

JAK STOSOWAĆ BETADINE ROZTWÓR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Betadine roztwór na skórę może reagować z innymi lekami i produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym czy z tiosiarczanem sodu. Produktów zawierających powidon jodowany nie stosować u osób leczonych równocześnie preparatami litu. Nie stosować leku Betadine roztwór na skórę z innymi lekami lub produktami stosowanymi na skórę.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ BETADINE ROZTWÓR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Betadine roztwór na skórę może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku u kobiety ciężarnej może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka. Stosowanie leku u matki karmiącej piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy noworodka. Nie stosować leku do odkażania pęknięć brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU BETADINE ROZTWÓR?

Mogą wystąpić: miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości, jak kontaktowe zapalenie skóry objawiające się zmianami łuszczycopodobnymi, zaczerwienieniem, występowaniem małych pęcherzy; zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek. Długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu może powodować zwiększoną absorpcję jodu; może wystąpić nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie. Stosowanie leku Betadine roztwór na skórę na duże powierzchnie ran i oparzeń (ponad 30%), może prowadzić do wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych, takich jak kwasica metaboliczna (wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech), zwiększone stężenie sodu we krwi oraz zaburzenia czynności nerek.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU BETADINE ROZTWÓR?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY BETADINE ROZTWÓR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Betadine roztwór na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ BETADINE ROZTWÓR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama