LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betadine globulki (Povidone-Iodine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betadine (Rp) globulki 200 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betadine globulki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals PLC

Co zawiera lek Betadine globulki?

Lek Betadine występuje w postaci globulek dopochwowych i jest dostępny na receptę.
1 globulka zawiera 200 mg jodowanego powidonu.

Jak działa lek Betadine globulki?

Jodowany powidon to kompleksowy związek uwalniający jod. Wolny jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym, działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

Kiedy stosować lek Betadine globulki?

Lek Betadine globulki jest wskazany w ostrych oraz przewlekłych zapaleniach pochwy, zakażeniach mieszanych, zakażeniach nieswoistych, zakażeniach rzęsistkiem pochwowym. Lek Betadine globulki jest wskazany także w profilaktyce zakażeń przed zabiegami chirurgicznymi oraz diagnostycznymi w obrębie pochwy.

Jak stosować lek Betadine globulki?

Dawkowanie leku Betadine globulki ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Betadine należy stosować dopochwowo. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Betadine globulki?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Betadine globulki nie może być stosowany?

Leku Betadine globulki nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (jodowany powidon), jod lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Betadine globulki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betadine globulki lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku Betadine globulki wystąpi podrażnienie lub nadwrażliwość, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lek Betadine globulki nie jest przeznaczony dla dziewcząt przed okresem pokwitania.

Jak stosować lek Betadine globulki z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Betadine globulki w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Betadine globulki u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Betadine globulki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Betadine globulki, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Betadine globulki?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub omyłkowego spożycia globulki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać lek Betadine globulki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner