LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betadrin WZF (Diphenhydramine + Naphazoline)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betadrin WZF (OTC) krople do nosa, roztwór 1 mg + 0,33 mg/ml 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betadrin WZF

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Betadrin WZF?

Lek Betadrin WZF występuje w postaci kropli do nosa i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku difenhydraminy oraz 0,33 mg azotanu nafazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Betadrin WZF?

Lek Betadrin WZF zawiera difenhydraminę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne). Lek Betadrin WZF zastosowany na śluzówkę nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok.

Kiedy stosować Betadrin WZF?

Lek Betadrin WZF jest stosowany w ostrych stanach zapalnych śluzówki nosa oraz w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.
Lek działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

Jak stosować Betadrin WZF?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
1-3 krople Betadrin WZF do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 godzin. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Betadrin WZF nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
Dzieci
Leku Betadrin WZF nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Kiedy Betadrin WZF nie może być stosowany?

Leku Betadrin WZF nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (difenhydraminę i nafazolinę), pochodne imidazolowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Betadrin WZF?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Betadrin WZF u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Betadrin WZF powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy, rozrostem prostaty oraz osoby w wieku podeszłym. Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania wydzieliny, a także powstania trwałych zmian w śluzówce nosa. Nie zaleca się stosowania leku Betadrin WZF u niemowląt i dzieci w wieku do 6 lat.

Jak stosować Betadrin WZF z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nafazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania nafazoliny z innymi podobnie działającymi lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

Czy można stosować Betadrin WZF w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Betadrin WZF może być stosowany w ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. U kobiet karmiących piersią lek Betadrin WZF należy stosować ostrożnie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Betadrin WZF?

Bardzo rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, bóle i zawroty głowy, nudności, nadmierne pocenie się, niepokój, osłabienie, zwiększone stężenie glukozy we krwi. Długotrwałe stosowanie leku Betadrin WZF może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku, a także trudnych do wyleczenia zmian w śluzówce nosa.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Betadrin WZF?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przedawkowaniu nafazoliny mogą wystąpić następujące objawy: zwolnione bicie serca, obniżenie temperatury ciała, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi z omdleniem, nasilona senność, nadmierne uspokojenie.

Czy Betadrin WZF wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Betadrin WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Betadrin WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki leku nie należy stosować dłużej niż przez 12 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner